na 2018

Levendig gesprek over Coehoorn

Woensdag 16 januari had de gemeenteraad gereserveerd voor een open gesprek over de toekomst van het gebied Coehoorn-noordoost. Dit naar aanleiding van de voorgestelde gebiedsvisie Coehoorn.En openhartig en constructief werd het. Een kort verslag. Nieuwe [lees verder…]

na 2018

Welkom bij de toekomst

Gelukkig Nieuwjaar! Dat wensen we al onze ondernemers, partners, buurtbewoners en onze gesprekspartners van de gemeente Arnhem. Het wordt een uitermate uitdagend jaar. We gaan onze dromen een permanent fundament geven. Want ook al lijkt [lees verder…]