düsseldorfSommigen ondernemen grensoverschrijdend om hun ondernemingsrisico’s te spreiden. Anderen om nieuwe markten te verkennen. Maar een niet onbelangrijk argument voor deze ondernemers is ook dat werken in een andere zakelijke en culturele omgeving gewoon leuk en spannend is. Je ontdekt niet alleen nieuwe klanten, maar ook jezelf als je in een vreemde omgeving opereert. Coehoorn Centraal bevordert de grensoverschrijdende samenwerking voor (kleine) creatieve ondernemingen.

Coehoorn Centraal (Arnhem) en Garage Bilk (Düsseldorf) zijn tot zomer 2016 een proef aangegaan voor ondersteuning van ondernemers die over de grens (ook wellicht over hun eigen grenzen) willen werken.
Namens Coehoorn Centraal en Garage Bilk waren respectievelijk Paul de Bruijn en Oliver Vaupel opgetreden als bruggenbouwers naar de wederzijdse buren.
Meer over deze samenwerking…

Wat kunnen wij voor je doen?

  • Een quick-scan van jouw kansen over de grens;
  • Het leggen van de eerste contacten;
  • Het voorbereiden van en introduceren bij Duitse partners;
  • Het organiseren van gecombineerde taal- en zakelijke cultuurlessen (individueel of in groepsverband);
  • Het verschaffen van een werk- en vergaderfaciliteiten in het andere land, met officieel postadres;
  • Kennismakingstours organiseren in beide werkgebieden;
  • Adviseren bij communicatie;
  • Het verzorgen van presentaties voor verbanden van ondernemers of overheden;
  • De weg wijzen in overheidsgelegenheden en ondersteuning bij de juridische aspecten.

Geslaagd bezoek van Düsseldorf aan Coehoorn Centraal – Arnhem
Het liep anders dan verwacht: i.p.v. het aflopen van een strak geregisseerd programma had de ontmoeting van creatieve ondernemers uit Düsseldorf en Arnhem-Coehoorn meer het karakter van een reünie van vriendenclub. Duits of Engels, het maakte niet uit, de gesprekken liepen onafgebroken.
Een kort verslag van een dag die de basis heeft gelegd voor een duurzame samenwerking.
Een verslag

Geen succesvolle samenwerking zonder kennis van de Duitse taal en cultuur
Op initiatief van Coehoorn Centraal startte vrijdag 18 maart 2016 de eerste van een reeks lessen Duitse taal en cultuur. Op deze vrijdagnamiddag begon de in Arnhem woonachtige Duitse acteur en docent Michael Engelhardt met de eerste les. De voertaal was al meteen Duits. Nederlands werd slechts sporadisch gesproken, alleen ter ondersteuning van het leerproces.
Meer over onze Leergang Duitse taal en cultuur

Tot ziens in Arnhem of Düsseldorf!