Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie een en dezelfde privacy-wetgeving.
We waren altijd al zeer gespitst op de privacy van onze relaties. Het feit dat wij daarom vanaf 1 september 2018 geen gebruik meer willen maken van Facebook, is daar een uitvloeisel van.
Onderstaand twee bepalingen die van belang zijn voor uw bezoek aan deze website. De kern: we verzamelen van u geen persoonlijke gegevens!

Onze website
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@coehoorncentraal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Data-uitwisseling met onze website verloopt via een beveiligde verbinding (https).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Coehoorn Centraal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Coehoorn Updates (nieuwsbrief)
U kunt zich aanmelden voor onze ‘Coehoorn Updates’. Daarvoor hebben wij uw e-mailadres nodig. Uw voor- en achternaam is facultatief. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor verzending van de nieuwsbrief. Uw ingevulde gegevens zijn altijd opvraagbaar, te wijzigen en te verwijderen. In dat laatste geval onder opzegging van verzending van de Coehoorn Updates. Coehoorn Centraal zal nooit uw gegevens beschikbaar stellen aan derden, uitgezonderd aan de leverancier van de dienst die de nieuwsbrieftool levert en op verzoek van de overheid.
De gegevens zijn opgeslagen bij ‘Laposta‘ in Zutphen, een Nederlandse aanbieder die ook onder boven genoemde Europese privacy-wetgeving valt.

Hier vindt u ons privacyreglement (pdf).