Nu Coehoorn Centraal werkt aan een permanente plek in Arnhem, zijn onze doelen vastgelegd in het Coehoorn Manifest.
Hieronder de inleidende tekst.

Coehoorn Centraal heeft tot doel het bevorderen en zichtbaar maken van ondernemerschap in de creatieve sector in Arnhem.
Door het (laten) aanbieden van gerichte programma’s en het tegen passende tarieven beschikbaar stellen van werkruimten bevordert zij bovendien startend en excellerend ondernemerschap.
Coehoorn Centraal bevordert een sfeer waarin samenwerking, experiment, verbinden van mensen en ideeën tot bloei komen.
Coehoorn Centraal werkt samen met (regionale) onderwijsinstellingen, bedrijven en culturele instellingen die het creatief ondernemerschap in Arnhem versterken. Daarnaast legt Coehoorn Centraal contacten met vergelijkbare werklokaties in Nederland en daarbuiten.
 Coehoorn Centraal stimuleert door kennisoverdracht alternatieve vormen van gebiedsontwikkeling waarbij actieve burgers en kleine ondernemers weer ‚eigenaarschap‘ over hun directe woon- en werkomgeving ervaren.

De volledige tekst in pdf.