coehoorn-english2016-3.compressed-2


Arnhem heeft gekozen voor het (gedeeltelijk) loslaten regie van de wijkontwikkeling in het oostelijk deel van het Coehoorngebied. De gemeenteraad van Arnhem heeft op 25 maart 2013 met overweldigende meerderheid van 32 stemmen (van de 37) ingestemd met een motie van GroenLinks, VVD, SP en D66 voor het vrijgeven van het Coehoorngebied voor alternatieve ontwikkeling als ‘creatieve’ wijk.

Het project in een notendop
Arnhem deelt met Groningen de tweede plaats als stad met de meeste werkgelegenheid in de creatieve sector. Het borrelt aan alle kanten in de stad. Er is een nieuwe generatie opgestaan die deze stad op een energieke manier wil vormgeven.
De stad ziet in toenemende mate dat deze makers de ruimte moeten krijgen om dat te doen dat met beleidsnota’s en veel geld alleen niet meer te realiseren is.

Creatieve veelzijdigheid
Coehoorn biedt de stad de mogelijkheid haar creatieve veelzijdigheid te tonen, wederzijds interactie aan te gaan, samen meer te zijn dan de afzonderlijke delen. Geen stad in Nederland heeft een academie met zoveel creatieve disciplines. Een rijk aanbod van creatieve opleidingen op MBO-niveau. Daarnaast heeft zij een brede hogeschool. De stad kan bij een productief ‘eco-systeem’ deze rijkdom vertalen in nieuwe innovatieve creatieve bedrijvigheid. Uiteindelijk zal dat leiden tot een steviger economische basis voor de hele stad.

Revitalisering van de wijk
In Coehoorn wordt nieuwe kennis opgebouwd over nieuwe vormen van revitalisering van wijken in een stedelijke omgeving. Daarbij is het ‘vullen’ van leegstand nevendoel. Hoofddoel is de hernieuwde vitaliteit in de wijk. Het gevoel van bewoners dat zij niet alleen in de wijk wonen, maar er ook vorm aan geven. Stap voor stap.
Coehoorn laat ook zien dat een wijk waar meerdere stedelijke functies elkaar versterken, een aantrekkelijker stedelijk milieu opleveren. In een vitale wijk gaan wonen, werken en vermaken samen.

Dirk Anton van Mulligen (Berlijnfan) uit Noord-Brabant over zijn bezoek aan Coehoorn Centraal.

‘Er bloeit iets moois op in Arnhem. Stadsvernieuwing zonder grote plannen van bovenaf, maar gewoon door te doen vanuit de juiste motieven en met de menselijke maat. Verbinden van mensen en initiatieven zonder praatjes maar met hart. En vooral RUIMTE!
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar wil je de sfeer proeven van hoe mooi het (samen)leven kan zijn, ga dan eens niet naar Berlijn, maar naar Coehoorncentraal!’

Dirk Anton is co-auteur van ‘Geef je organisatie toekomst‘.

Creatief ondernemend klimaat
Coehoorn moet creatieven uit de wijde omgeving en verder aantrekken. Afgestudeerden van de Arnhemse onderwijsinstellingen moeten door een uitdagend creatief en ondernemend klimaat zich uitgedaagd voelen zich voor langere tijd in Arnhem te vestigen. In Coehoorn krijg je de ruimte en daarmee in Arnhem. Vele creatieven weten dat ‘Arnhem’ in het buitenland op het creatieve vlak al een ‘brand’ is. Coehoorn moet dit gegeven verder versterken door deze ‘brand’ een permanent podium te geven.
‘Arnhem heeft goud in handen’, aldus Herman Kaiser, burgemeester van Arnhem.

Randstad en Ruhrgebied
De nabijgelegen ICE-verbinding met de Randstad en het Ruhrgebied, met het welvarende en kunst- en design-minnende Düsseldorf als hoofdstad, biedt de stad, met Coehoorn als creatieve springplank de mogelijkheid haar creativiteit in economische waarde om te zetten. De stad legt vanuit Coehoorn contacten het de Duitse buren, maar ook met vergelijkbare burgerinitiatieven elders in de wereld. Coehoorn wordt daarom drietalig.

In Coehoorn krijg je de ruimte
In Coehoorn ontmoeten het bedrijfsleven, overheidsmedewerkers en jonge creatieven elkaar in een informele sfeer en open vormen van samenwerking. In Coehoorn probeer je het uit. In Arnhem maak je het. Vanuit Arnhem verkoop je het.

Lees meer over onze droom van Coehoorn
Download de Rijnboogkrant over Coehoorn Centraal (pdf)
Informatie op de website van de gemeente Arnhem

Coehoorn-Panden&Plekken 002
Afbeelding: een overzicht van alle panden in het project

Initiatiefnemers en organisatie
Peter Groot (Hoogte Twee Architecten) en Paul de Bruijn (Urban Inspiration) hebben deze uitdaging opgepakt. Samen met toekomstig gebruikers van het gebied en enthousiaste supporters wordt het ‘vrijgeven’ van het gebied voorbereid. Dat gaat in nauw overleg met de gemeente Arnhem. Nog voordat de eerste activiteiten merkbaar zullen zijn zullen ook bewoners en ondernemers worden betrokken bij de verdere invulling van het project.
Uiteindelijk zal een op te richten rechtspersoon met een uitvoerend bureau zorg moeten dragen voor een professionele realisatie.
De organisatie bestaat vooralsnog uit vrijwilligers die hun tijd, kennis en energie steken in dit baanbrekende plan.

Wat na 5 jaar?
Niemand kon bij de start 5 jaar vooruitkijken en al helemaal in deze turbulente tijden. Formeel zou dit project na 5 jaar eindigen en wel op 1 september 2018.

Echter inmiddels heeft de gemeente Arnhem in oktober 2017 besloten dat het project in aangepaste vorm na afloop van de projectperiode van 5 jaar, door kan gaan.
In de besprekingen in de eerste maanden van 2018 leek het toch nog even mis te gaan. De besprekingen leken uit te lopen op het toch grotendeels bebouwen van het Coehoornpark, zo hard nodig tegen de verhitting van de versteende wijk en als noodzakelijke opvang van steeds heviger regenval.
Na de aankondiging eind mei 2018 dat het project alsnog zou stoppen, kwam de gemeenteraad in actie en bood met een aangenomen motie maximale steun aan het project.

Met dit initiatief krijgt de buurt en de ontwikkeling van Arnhem als creatieve hotspot van Oost-Nederland een enorme impuls. De levendigheid van de wijk zal toenemen. De huidige gebruikers van het gebied (bewoners en ondernemers) zullen ook de voordelen moeten ervaren van de activiteiten in het gebied: meer sfeer in de wijk, halt aan de toenemende leegstand en verloedering, actieve deelname aan activiteiten, meer economische activiteit op zo’n strategische plek in de stad.
Ook de wereld van het vastgoed en stedelijke ontwikkeling zal met grote belangstelling naar Arnhem kijken als laboratorium voor ‘het nieuwe ontwikkelen’. Want een ding zal duidelijk zijn: via een langere weg, kan op alternatieve wijze waarde worden ontwikkeld: voor eigenaren van vastgoed, voor de buurt en voor de stad.

Nadere informatie
Heb je in dit stadium vragen, schroom dan niet om contact op te nemen via info@coehoorncentraal.nl.