College Arnhem: ‘Groen licht voor Coehoorn na 2018.’

Nu we ook de raadsbrief in handen hebben waarin de afspraken zijn vastgelegd, maken we hierbij bekend dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat Coehoorn Centraal ook na 2018 door mag gaan! Wethouder Gerrie Elfrink (SP) kwam vrijdagnamiddag 6 oktober jl. het goede nieuws persoonlijk in Coehoorn aan het bestuur van Coehoorn Centraal* overbrengen.

Dat is de conclusie die het college van burgemeester en wethouders trekt, bijna vijf jaar na de start van het project. De stichting Coehoorn Centraal wordt daarom in de gelegenheid gesteld om een aantal panden tegen taxatiewaarde over te nemen van de gemeente. Voorwaarde is wel dat de panden dezelfde functie houden, dus het huisvesten van creatieve bedrijvigheid, eventueel gecombineerd met wonen. Het gaat onder andere om het voormalige pand van de Volksuniversiteit aan de Coehoornstraat. Tot nu toe huurde de stichting de panden van de gemeente. Dat was voor maximaal vijf jaar, tot september 2018.

Verantwoordelijk wethouder Gerrie Elfrink: “Vijf jaar geleden hebben we de wijk Coehoorn als het ware overgedragen aan de Stichting Coehoorn Centraal. In mijn ogen is deze stichting er fantastisch in geslaagd om precies datgene neer te zetten dat men voor ogen had. Een wijk waar het wemelt van de bedrijvigheid. Waar creatieve ondernemers elkaar inspireren en bewoners elkaar kunnen ontmoeten in een bijzonder park of één van de horecagelegenheden“.

Bestuurslid Peter Groot (l) en wethouder Gerrie Elfrink afgelopen vrijdag in Coehoorn.

Economie en Coehoorn
Coehoorn creatieve wijk is goed voor de economie van Arnhem. De bijna 90 ondernemingen die zich hebben gevestigd in Coehoorn waren in 2016 goed voor een gezamenlijke omzet van bijna 8 miljoen euro.
Voor een meerderheid van de ondernemers is Coehoorn hun eerste zelfstandige werkplek. Een aantal is alumnus van ArtEZ en HAN. Ze bieden ook stageplekken aan studenten van die opleidingen en aan onder meer Rijn IJssel. Talent wordt zo gebonden aan de stad

Paul de Bruijn, één van de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal: “het akkoord met de gemeente opent de weg om de wijk Coehoorn door te ontwikkelen tot de kraamkamer voor ondernemerschap, vooral in de creatieve sector. Dat we samen met de gemeente en andere belanghebbenden uit de buurt gaan nadenken over de toekomst is van groot belang. Het project en het creatief ondernemerschap in dit deel van Arnhem moet verder groeien tot een omvang die bijdraagt aan de economie van Arnhem.

Werk aan de winkel om de toekomst te realiseren!
Vanaf deze plaats danken wij de velen die zich voor dit succes hebben ingezet.
De belangrijkste peilers van het project zijn de ondernemers, ondernemers die geloof hadden in het project en met hun activiteiten hebben bijgedragen aan het de toekomst van Coehoorn Centraal.
De vele vrijwilligers, waaronder buurtbewoners, die belangeloos zoveel taken hebben opgepakt.
Maar zeker ook het team van ambtenaren van de gemeente Arnhem die al vanaf de start van het project begin 2013 vele uren hebben besteed aan (intern) overleg en zich in bochten heeft gewrongen om de verrassende wendingen vanuit het project, ambtelijk en procedureel, in goede banen te leiden.
Het stadsbestuur, dat de moed heeft gehad om een dergelijke uniek stadsexperiment aan te gaan en bestuurlijk te dragen.
En natuurlijk de Arnhemse gemeenteraad en met name de initiërende partijen GroenLinks en VVD, die met het aannemen van de motie Coehoorn de basis legden voor dit experiment.

Lees hier de raadsbrief (pdf)

Lees hier het persbericht van de gemeente Arnhem (pdf)

*Paul de Bruijn, Peter Groot, Jan Heikens. En ja, in tegenstelling tot wat de foto suggereert, we hebben er zeker een biertje op gedronken.