Het Coehoorn Centraal project is even uitdagend als omvangrijk en complex. Er zijn veel mensen nodig om dit project handen en voeten te geven. Inmiddels bouwen we aan een effectieve organisatie. 

Initiatiefnemers
Het project is een initiatief van Paul de Bruijn en Peter Groot. Beiden zijn al langer betrokken bij alternatieve ontwikkelingen in de stad Arnhem. Paul als opsteller van het Manifest van de Ruimte en Peter als initiatiefnemer van het Departement Tijdelijke Ordering (DTO). Gezamenlijk delen zij de visie dat mensen de waarde geven aan een gebied of gebouw en dat daar zich alle aandacht op moet richten.

Opzet organisatie
Met het oog op de belangen die er in het gebied spelen bouwen we aan een goede organisatie en verantwoording van ons handelen.
Coehoorn Centraal is een stichting omdat deze rechtspersoon in deze fase van het project de best passende is. Zo is het beheer van het stadspark en worden de boekingen voor vergaderingen in De Coehoorn (CC3) professioneel verzorgd.
Grote waarde hechten wij aan een goede aansluiting bij de bewoners en ondernemers, huidige en nieuwe, bij dit hele project. Ook is het belangrijk om andere partijen uit Arnhem te verbinden met Coehoorn-Centraal.
Het project verloopt in nauw overleg met de gemeente Arnhem.

Stadspark Coehoorn
Het beheer van het park wordt gedaan door bewoners uit de wijk die elke eerste zaterdag de handen uit de mouwen steken en waarbij iedereen van harte welkom is. Het park is verbonden met basisschool De Rank zodat de kinderen tijdens de pauzes in het groen kunnen spelen. Voor het ontwerp, aanleg en de verdere ontwikkeling van het Stadspark Coehoorn is Willem Jakobs als parkregisseur verantwoordelijk. Het park staat open voor iedereen en biedt in overleg met  CoehoornCentraal ruimte voor verschillende activiteiten vanuit de buurt en de stad. Interesse? Meld u dan bij park@coehoorncentraal.nl

Participanten
Onder participanten verstaan wij alle partijen die binnen het concept actief zijn en worden in Coehoorn. Dat kunnen huurders/gebruikers zijn van panden in het gebied of zij die activiteiten organiseren. Een combinatie kan natuurlijk ook. Zij zijn gebruikers en makers van het gebied. Het is halen én brengen. Met onze sympathisanten teken wij graag een ‘Verklaring van Sympathie’.

Updates
Deze website verandert zodra er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Niet alleen in onze blogs op deze site, maar ook alle pagina’s kunnen regelmatig worden aangepast. Hou deze dus in de gaten.