Stadspark Coehoorn is op 14 november 2013 geopend en is de nieuwe ontmoetingsplek in de wijk. Het park is een tastbaar resultaat van de veranderingen die in de wijk in gang zijn gezet. Het project is van onderop tot stand gekomen. Het 20 jaar lege bouwterrein op de plaats waar ooit de Kleine Eusebiuskerk stond was de bewoners van de wijk een doorn in het oog. Dankzij het congres van NLgreenlabel in Arnhem, pragmatische samenwerking en kansen te benutten is in 2013 het braakliggende terrein in een recordtijd van tien dagen veranderd in een nieuw stadspark.

Krantje lezen, voorstelling bijwonen, in de zon zitten
Stadspark Coehoorn is geen gewoon park maar een stukje levende natuur in het centrum van de binnenstad van Arnhem. Naast ruimte voor de natuur biedt het park ruimte voor het eigen initiatief. Zo is er een podium annex tribune om kleinschalige voorstellingen te geven, een moestuin om groente te verbouwen en een klein activiteitenterrein. Het park wordt door buurtbewoners en andere liefhebbers onderhouden, gebruikt en staat open voor iedereen die Coehoorn een warm hart toedraagt. Elke eerste zaterdag van de maand wordt er door parkliefhebbers geklust in het park waarbij iedereen die mee wil doen welkom is.

Park als speelplaats
In oktober 2014 is de  waterspeeltuin in Stadspark Coehoorn is gerealiseerd. Met veel plezier is er samengewerkt aan een mooie plek om te kunnen genieten van water en groen. Water en groen hebben veel te bieden, zeker in de stad. Stedelijk gebied met veel verstening is extra gevoelig voor opwarming als gevolg van de klimaatverandering. Kleine oases met water en groen helpen om het stedelijk klimaat aangenaam te houden.  Extra aardig is het om water en groen zoveel mogelijk betekenis te geven zoals hier in Stadspark Coehoorn.  Er is hier drinkwater om de dorst te lessen en de groenten uit het park te wassen. Er is hier regenwater om het groen te begieten en om mee te spelen. En er is hier groen om op te eten, om naar te kijken en om op een warme zomerdag lekker in de schaduw te kunnen zitten.Met een waterspuwer in de vorm van een slang, oude tufsteenbrokken van de Eusebiuskerk en een nieuwe beekloop is het een waar speelparadijs geworden in het centrum van de wijk Coehoorn.

Vriend worden van het Coehoornpark?
Het park kan niet bestaan zonder de inzet en bijdrage van verschillende partijen. Meld u ook aan dan kunnen we overleggen hoe u het beste een bijdrage kunt leveren.  NLgreenlabel, Expeditie Coehoorn, Waterschap Rijn en IJssel, drinkwaterbedrijf Vitens, vrijwilligers van het RIBW, basisschool De Rank, hoveniersbedrijf Greenm2, Petiet Vezel Versterkte Kunststoffen en Gemeente Arnhem zijn u al voorgegaan. Interesse? Meld u dan bij Willem Jakobs, parkregiseur, park@coehoorncentraal.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de aanleg en ontwikkeling van het park of als u activiteiten in het park wilt organiseren kunt u een mail sturen aan park@coehoorncentraal.nl