De toekomst van Coehoorn na 2018 is begonnen

Wethouder Gerrie Elfrink (2e van links) luistert naar de ideeën over Coehoorn Centraal toegelicht door Peter Groot (4e van links).

Zaterdag 22 april jl. bezocht een gemeentelijke delegatie onder leiding van Gerrie Elfrink als verantwoordelijk wethouder, het project Coehoorn Centraal. Doel van het bezoek was om de ideeën van de stichting Coehoorn Centraal voor de toekomst van het gebied te bespreken. En die kwamen er.

De toekomst is simpel, de weg er naartoe complex
Na maanden van voorbereidende gesprekken was het zaterdag jl. de dag om concreet te worden over de toekomst van het gebied: wat wil de stichting nu concreet? Welke eisen stelt de gemeente en heeft zij vertrouwen in deze ideeën?
De voorafgaande maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de ambtelijke staf van de gemeente en het stichtingsbestuur. Het werd een intensieve zoektocht naar het losse eindje in een in de war geraakte knot wol. De oplossing is simpel zoek gewoon dat losse eindje en trek er aan. Echter het losse eindje kon wel worden gevonden, maar er aan trekken leidde niet tot de ontknoping.
De wens om op deze plek nu eens op een heel andere wijze tot ontwikkeling te komen, bleek een moeizame opgave. Het aannemen van bekende rolpatronen, het gaan van bekende paden, bleek vooralsnog de enige gangbare weg. Voor een partij, de stichting Coehoorn Centraal, die als het gaat om gebiedsontwikkeling geen traditionele partij is, is dat veel gevraagd. De ideeën mogen dan simpel zijn, de weg er naartoe complex.

Blijft de stichting na 2018 actief?
Het bezoek van de wethouder moest een begin zijn van de ontknoping van de Gordiaanse knoop. En dat werd het. Terwijl de rondwandeling in de regen begon, eindige deze onder een heerlijke voorjaarszon.
De dag voorgaand hebben bestuur en raad van toezicht van Coehoorn Centraal gesproken over de inzet van de stichting in die toekomst. Zou de stichting nog een rol moeten hebben na 1 september 2018 (officiële einddatum van het project)?
Het antwoord werd een onomwonden JA. De stichting wil ook na september 2018 een actieve rol blijven spelen zowel als investeerder (naast andere partijen) en als drijvende kracht achter programmatische activiteiten die het DNA van het gebied versterken. Daarbij willen ook de huidige initiatiefnemers, Peter Groot en Paul de Bruijn, een rol blijven spelen.
Daarmee is belangrijke hindernis genomen voor de toekomst van het gebied. Dat de initiërende stichting ook een rol zal innemen na 2018, is immers een signaal aan belangstellende ondernemers en andere investerende partijen in het vertrouwen dat de stichting heeft in de doorontwikkeling van de locatie als dé creatieve zone van Arnhem. Naast als investeerder en programma-drager van het gebied zal de stichting gesprekken voeren met belangstellende investeerders en komen met een uitvoeringsplan. In voorafgaande maanden is al gebleken dat er grote belangstelling is voor investeren in Coehoorn als creatieve zone.

De stichting wil ook na september 2018 een actieve rol blijven spelen:
Coehoorn is here to stay!

Ideeën voor elk pand en park
Inmiddels zijn de ideeën per pand gerijpt. We spreken overigens van ‚ideeën’, we spreken pas van plannen als hiermee de start van de realisatie wordt bedoeld.
Elk pand wordt tijdens de wandeling bekeken en van ideeën voorzien. Langs informele weg wordt een eerste gevoel ontwikkeld van de haalbaarheid. Elk pand krijgt, als de ideeën plannen worden, haar eigen plek in een gezamenlijke toekomst. Niets is onmogelijk: renovatie, verbouwing, (gedeeltelijke) sloop, uitbreiding, partnerships om tot functiemenging te komen.
Het park staat niet ter discussie, dat blijft. Wel zal hiervoor een duurzame vorm van beheer en financiering moeten worden gevonden.
Belangrijk is dat het project openstaat voor meerdere investerende partijen. De stichting Coehoorn Centraal is met het besluit om ook zelf partij te zijn, ‘slechts’ een daarvan.
Partijen die de stichting kunnen overtuigen dat zij niet alleen in de stenen, maar juist in het concept en haar talentvolle ondernemers willen investeren maken een kans om te participeren in dit unieke project op deze bijzondere lokatie. Voor de planontwikkeling zullen Coehoorn-ondernemers worden gevraagd die ook risicodragend willen participeren.
Partijen buiten Coehoorn die willen investeren in de creatieve toekomst van het gebied en naast geldelijk vooral naar maatschappelijk rendement zoeken, kunnen hun belangstelling kenbaar maken aan de stichting Coehoorn Centraal.

Een programma-stichting
De stichting Coehoorn Centraal zal na het aflopen van de 5-jaarsperiode, op 1 september 2018, overgaan van een beheer- en (gedeeltelijk) programma-stichting, naar volledig programma-stichting. Daarmee wil zij met passende programma’s het veelgenoemde DNA van het gebied bestendigen en verder uitbouwen. Programma’s zoals de samenwerking met Düsseldorf, activiteiten op het terrein van cultuur en ondernemerschap zullen een vaste plek in Coehoorn moeten krijgen. Ook moet het programma zich gaan uitstrekken over heel de creatieve wijk Coehoorn, ondernemers en bewoners en niet per sé alleen het huidige project Coehoorn Centraal. De beheerfunctie komt dan te vervallen. Coehoorn Centraal heeft nooit de bedoeling gehad om vastgoed te beheren of te bezitten, behalve na 2018 voor eigen gebruik. Hiertoe zal de stichting ook zelf een plek verwerven in het gebied.

De start is nu
Voorlopig is er veel werk aan de winkel om een start te maken met de toekomst. We doen alsof het nu al 2 september 2018 is. Alle noodzakelijke procedures en stappen om te komen tot uitvoering van de ideeën starten met onmiddellijke ingang. Zowel de gemeente als de stichting gaan maandag van start.
Als concrete werkzaamheden kunnen worden gestart, zal daarmee niet worden gewacht. Zowel de gemeente Arnhem als stichting Coehoorn Centraal zien geen enkele reden om te wachten tot het einde van de 5-jaarsperiode, we starten nu.
Samen op weg naar een duurzame creatieve zone voor Arnhem!