Coehoorn Centraal stopt per 1 september

Hoe een succesvol burgerinitiatief het moeras in glijdt

Coehoorn Centraal stopt per 1 september

Het bestuur van de stichting Coehoorn Centraal heeft tijdens een bijzondere vergadering besloten het succesvolle ondernemers- buurtproject na 1 september niet voort te zetten.
De reden is dat zij niet tijdig voldoende zekerheid van de gemeente heeft kunnen verkrijgen over de toekomst van diverse voor het project essentiële factoren.

De stichting begon haar project in de loop van 2013, en kreeg van de gemeente een periode van 5 jaar om haar ambities waar te maken.
Naarmate de tijd vorderde bleek het project een doorslaand succes. Niet alleen waren er 80 ondernemers in Coehoorn Centraal verenigd, ook de grote belangstelling van andere gemeenten en onderzoeksinstituten sterkten de initiatiefnemers in hun vertrouwen in de toekomst na 1 september 2018. Ook was er een sterk stimulerende ondernemerscommunity van zo’n 90 startende en succesvolle ondernemers ontstaan.
Daarnaast groeiden een aantal ondernemers uit tot werkgevers van betekenisvolle omvang. Hun successen reiken inmiddels tot ver over de grenzen. De vraag naar vestiging in Coehoorn was tot afgelopen week nog steeds hoog, ook al waren alle werkplekken bezet en de toekomst onzeker.

Het projectcafé Stella by Starlight groeide uit tot de grootste werkgever van Coehoorn, maar vooral tot een ontmoetingslocatie voor studenten, buurtbewoners, ondernemers, bezoekers uit Arnhem en elders. Velen koesterden het ‘Berlijnse sfeertje’.
Dat gold ook voor het Coehoornpark. De vrije inrichting, met een licht ‘Berlijnse slag’ werd door velen erg op prijs gesteld.

Dit besluit valt ons heel erg zwaar. Vijf jaar toegewijd werk dat zo eindigt.
Een stad met een project dat andere steden, (veel gemeenten zijn bij ons op bezoek geweest) maar al te graag zouden willen hebben, wordt door Arnhem achteloos het moeras in geloodst.Maar er is ook een andere kant. Iedereen die dit project tot dit punt heeft gebracht kan trots zijn op dit voor iedereen overweldigende succes. Ons Coehoornteam, onze ondernemers, de buurt.

De landelijk opererende LSA (vereniging van bewonersinitiatieven) beschouwt Coehoorn Centraal als het meest krachtige burgerinitiatief van Nederland. De stichting is teleurgesteld over de opstelling van een deel van de betrokken ambtenaren. In plaats van naast de initiatiefnemers te gaan staan, werd een heel onderhandelingstraject opgetuigd die de stichting noopte om extern specialisten in te huren. Daar waar Coehoorn staat voor visie, ambitie, ondernemerschap, innovatie, en gezamenlijkheid ervaarden wij vaak het tegenovergestelde op het stadskantoor. Op deze wijze is het voor een burgerinitiatief niet langer op te brengen te moeten strijden tegen een groot gemeentelijk apparaat waarbij diensten vaak ook tegengestelde belangen hebben.

Dit proces begon al te laat, maar de doorloop ervan kostte zoveel tijd, dat het project niet op tijd de noodzakelijke zekerheid kon verkrijgen om een forse financiële investering voor de aankoop van de panden te kunnen rechtvaardigen.
De stichting zal in nauw overleg met de ondernemers de afronding van het project organiseren en zorgdragen voor een tijdige ontruiming van de panden. Het stopzetten van het project zal grote gevolgen hebben voor de ondernemers die gedwongen zullen moeten uitzien naar andere werkruimte. Het is de vraag of deze ondernemers allemaal voor Arnhem behouden kunnen worden.

Het bestuur