2018: en nu waarmaken

De kogel is door de kerk, schreven wij eerder. Doelend op de toestemming van de gemeente om het project Coehoorn Centraal een permanente plek in de stad te bieden. In komend jaar, eigenlijk half jaar, moet het gebeuren, om deze permanentie te koppelen aan de gestelde condities, condities die de gemeente aan continuering stelt, en de eigen principes. Een hele uitdaging, dat geenszins nog een gelopen race is.

Wat vooraf ging

2012 Het idee
Nadat onze plannen voor een creatieve plek in het Paradijs, in de Arnhemse binnenstad, niet door konden gaan, werden we gewezen op de wijk Coehoorn. Samen met GroenLinks en de VVD schreven we aan een motie om te komen tot een ‘burgerstadsproject’ op de huidige plek.

Groen of wit? Dat was de kwestie. Het werd uiteindelijk wit met een groen randje.

2013 De start
Met het aannemen van de motie voor de creatieve wijk Coehoorn werd het startsein gegeven voor een 5-jaar durend project. Een jaar van intensief overleg tussen de stichting Coehoorn Centraal i.o. en de gemeente Arnhem, die heel wat uren heeft gepuzzeld om het experiment binnen het stadhuis te laten landen. Het was ook het jaar van de eerste huurders: Stella by Starlight en Arteffects en de aanleg van het Coehoornpark door NL Greenlabel.

Samen bouwen aan de wijk, ondernemen in een maatschappelijke context.

2014 Vol in bedrijf
Inmiddels zijn vrijwel alle beschikbare ruimten verhuurd. Het ‘bedrijf’ Coehoorn Centraal loopt. De verhuur loopt, vergaderen in ‘CC3 De Coehoorn’ is na overname van het pand door de stichting weer mogelijk en we leggen de eerste contacten met onze partners in Düsseldorf.

Ondernemen doe je zelfstandig, maar in Coehoorn nooit alleen.

2015 De eerste erkenning
Steeds vaker komen partijen uit het land kijken in Coehoorn. Benieuwd naar wat dat burgerinitiatief nu inhoudt en teweeg brengt. Het aantal artikelen in kranten en tijdschriften groeit. Ook nemen we deel aan serieuze onderzoeken zoals van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en die het project doorrekende en samen met andere (grotere) projecten, zoals Strijp-S in een lijvig rapport beschreef.

Samen herdenken op 4 mei in Coehoornpark.

2016 Vooruit kijken
Het project lijkt in de hoofden van velen al permanent te zijn. De einddatum van 1 september 2018 lijkt voor velen al niet meer te bestaan. Toch is dat in 2016 nog de realiteit: op die datum moet het project de deuren sluiten. Binnen de stichting dromen we al van een toekomst na die datum. En niet alleen dromen. We beginnen al de eerste gedachten te vormen en de eerste verkenningen met de gemeente vinden plaats over wat als…

Werk maken van samenwerking met onze partners SUPER7000 in Düsseldorf.

2017 We kunnen door
Eind september valt het besluit: Coehoorn Centraal mag onder voorwaarden ook na 2018 door. De panden zullen van eigenaar wisselen en in een financieel houdbaar model worden beheerd en geëxploiteerd. Hiermee krijgt een burgerinitiatief vaste voet aan grond om verder te groeien in haar betekenis voor de wijk en de stad.

Het park als ontmoetingsplek voor ondernemers en buurtbewoners.

2018 En nu waarmaken
De finale stap naar een echt duurzame toekomst van het project behelst het verwerven van een aantal panden in het project. De huidige eigenaar, de gemeente Arnhem, zal deze te koop aanbieden tegen een door een onafhankelijke commissie te bepalen waarde.
Dat stelt het project voor nieuwe keuzen. Immers de financiering stelt specifieke eisen die verenigbaar moeten worden gemaakt aan de uitgangspunten van het project. Zo zal een plan moeten voorzien in de wensen en eisen die alle belanghebbenden stellen: de ondernemers, de investeerders/financiers, de omgeving en de gemeente als verkopende partij en natuurlijk de stichting Coehoorn Centraal als initiërende partij.
Daarmee is het geenszins een gelopen race. Immers de combinatie van aankoopprijs en financiering kan nog een hele puzzel worden. Tot op heden hebben wij alle horden genomen en vertrouwen er dan ook op dat we ook de laatste horden succesvol zullen nemen.

Muziek is inmiddels een gevestigde ’traditie’ geworden in Stella by Starlight.

Het Coehoorn Manifest
Als het gaat om de stichting hanteert zij de volgende uitgangspunten of principes:

Coehoorn Centraal heeft tot doel het bevorderen en zichtbaar maken van ondernemerschap in de creatieve sector in Arnhem.
Door het (laten) aanbieden van gerichte programma’s en het tegen passende tarieven beschikbaar stellen van werkruimten bevordert zij bovendien startend en excellerend ondernemerschap.
Coehoorn Centraal bevordert een sfeer waarin samenwerking, experiment, verbinden van mensen en ideeën tot bloei komen.
Coehoorn Centraal werkt samen met (regionale) onderwijsinstellingen, bedrijven en culturele instellingen die het creatief ondernemerschap in Arnhem versterken. Daarnaast legt Coehoorn Centraal contacten met vergelijkbare werklokaties in Nederland en daarbuiten.
 Coehoorn Centraal stimuleert door kennisoverdracht alternatieve vormen van gebiedsontwikkeling waarbij actieve burgers en kleine ondernemers weer ‚eigenaarschap‘ over hun directe woon- en werkomgeving ervaren.

De volledige tekst in pdf.