Arnhemse politiek vraagt debat over Coehoorn

Na besluit tot stopzetten Coehoorn-project willen politieke partijen hiervoor meer waardering en ruimte

Het team van KunstLAB Arnhem op bezoek in New York voor expositie van hun ‘Tactile Orchestra’.

In een brief aan de agendacommissie van de gemeenteraad van Arnhem verzoeken D66, GroenLinks, VVD, PvdA en SP om een debat over de toekomst van het burgerstads- en ondernemersproject Coehoorn Centraal.

Stoppen per 1 september
Aanleiding hiertoe is het besluit van de stichting Coehoorn Centraal om per 1 september as. het project te beëindigen en de panden te ontruimen. De reden voor dit voor velen onverwachte en drastische besluit is dat binnen de voor het project relevante termijn, geen overtuigende en ‘politiek of juridisch afdwingbaar’ commitment kon worden verkregen van de gemeente.
Ofschoon via mail bevestiging van overeenstemming tussen gemeente en de stichting is ontvangen, acht de stichting een mailtje als ‘document’ in dit geval volkomen ontoereikend. Immers van de stichting en de ondernemers wordt een enorme financiele investering gevraagd om de panden te verwerven terwijl de gemeente alle opties voor de inrichting van het gebied openhoudt. De schetsen die de stichting van de ambtenaren konden inzien, bevestigden de zorg, dat de gemeente niet van plan lijkt om het DNA van het project te behouden, laat staan te versterken. Het park was bijvoorbeeld gedecimeerd.

Veel reacties
Aan de bar bij het café Stella by Starlight regent het reacties van ongeloof, onbegrip en boosheid. Hoe kan een stad zo’n project nu door haar vingers laten glippen?
Het park, zoveel ondernemers, de relaxte sfeer in de buurt, de samenwerking tussen en de groei van de ondernemers waarom zou je dat niet willen laten groeien en bloeien?
Ook uit Düsseldorf wordt met verbazing naar de ontwikkelingen rondom Coehoorn gekeken. De nu al jaren bestaande warme contacten met onze partners van SUPER7000 en met ambtenaren van de de afdeling Kreativ Wirtschaft zullen per 1 september ophouden.
Vele gemeenten van Amsterdam, Rotterdam tot Amersfoort, Utrecht e.a. spraken hun waardering uit voor wat tot stand is gebracht: ‘Ik wou dat we zo’n project in Rotterdam hadden’, stelde onlangs een bezoeker aan Coehoorn.

Lees ook het Coehoorn Manifest

Gesmoorde ambitie
Voor de stichting staat het Coehoornproject voor visie, ambitie, ondernemerschap, innovatie, en gezamenlijkheid. Op het stadskantoor leek vaak het tegenovergestelde. Op deze wijze achtte de stichting het voor een burgerinitiatief niet langer op te brengen om te moeten strijden tegen een groot gemeentelijk apparaat waarbij diensten vaak ook nog tegengestelde belangen hebben.
Ambitie is het kernwoord. Wil de stad Arnhem nu werkelijk iets formidabels neerzetten dat vele ogen op Arnhem zal richten. De landelijke vereniging van bewonersinitiatieven LSA noemde Coehoorn zeker het meest krachtige burgerinitiatief van Nederland. Naar de mening van de initiatiefnemers van het project moet het project niet kleiner maar groter worden, wil het een merkbare impact op de toekomstige economie en werkgelegenheid van de stad hebben.

De toekomst is aan de creatieve en moedige bestuurders
Het is de stichting vaak gevraagd: is het besluit genomen met het oog op een mogelijk effect bij de politiek. Nee. Drie maal nee.
Het besluit is genomen op basis van een rationele afweging van het bereikte resultaat in het licht van het enorme investeringsrisico dat van de stichting en ondernemers wordt gevraagd: de aankoop van 4 panden. Daarvoor is zekerheid nodig over de context van andere door de gemeente voorgenomen ontwikkelingen in het gebied. En die zekerheid kon en wilde de ambtelijke staf niet geven.
Binnenkort zal een gesprek plaatsvinden met de wethouder die nu verantwoordelijk zal zijn voor het project Coehoorn Centraal, de heer Roeland van der Zee (VVD). Het is nu aan bestuur en politiek om alsnog deze zekerheid te bieden.
Want ondertussen tikken de weken naar 1 september stilaan weg en blijft het besluit zonder een ‘wondertje’ onveranderd.

Coehoorn in de media