Burgemeester Kaiser op bezoek in Coehoorn

arnhem_coehoorn_kaiser_kl
Foto: Burgemeester Kaiser op bezoek bij Coehoorn Centraal (Foto van Hanneke)

Het was wel aangekondigd, maar moest geheim blijven. Vooraf dan. Het bezoek van de nieuwe burgemeester van Arnhem Herman Kaiser en wethouder Margreet van Gastel aan het project Coehoorn Centraal. Een korte impressie.

Een gecombineerde presentatie
Samen met Alliander (Energetic City) werden de initiatiefnemers van het project in de gelegenheid gesteld hun beide betrokkenheid bij Coehoorn uit de doeken te doen.
Namens Alliander gaven directeur strategie Pallas Agterberg en adviseur Karin Rikkers (Energetic City 2050) een korte presentatie van hun mogelijke inbreng in de wijk Coehoorn. Alliander wil met de ondernemers en bewoners van de wijk werken aan een duurzamer gebruik van energie. Daartoe wil zij in ontwerpsessies samen met belangstellenden zoeken naar mogelijkheden voor andere energieverbruik en -opwekking.

Namens het project Coehoorn Centraal namen initiatiefnemers Peter Groot en Paul de Bruijn de burgemeester mee in hun dromen voor de wijk. Een creatief werkmilieu waar jonge Arnhemse ondernemers kunnen (door-)starten, elkaar bij verschillende gelegenheden, op verschillende plekken, kunnen ontmoeten, samen kunnen werken, elkaar kunnen inspireren. Een wijk moet ontstaan dat het rijke creatieve ondernemerschap van de stad, van muziek, dans, theater tot fine art, product design, mode, ICT en nog zoveel meer toont, elkaar verrijkt en bijdraagt aan nieuwe bedrijvigheid en innovatie.

Kaiser: ‘Dit is een cadeautje’
Kaiser luisterde aandachtig en liet duidelijk blijken het project Coehoorn Centraal een ‘cadeautje’ te vinden: ‘Zovelen zoeken naar voorbeelden van bestuurlijke vernieuwing, naar een andere verhouding tussen burger en overheid, maar die zijn er nog weinig. Maar hier in Coehoorn zie ik het gebeuren. In Arnhem’
Kaiser: ‘Eerst had de overheid ‘onderdanen’. Toen werden het ‘klanten’. Nu spreken wij van burgers, die samen met de overheid de samenleving maken. Er zit zoveel kennis onder de burgers.’
“We spreken hier over verder’, aldus een zichtbaar aangenaam verraste burgemeester.

En wij waren ook blij verrast. Met het zo snelle bezoek, drie dagen na zijn installatie, met zijn heldere kijk op nieuwe verhoudingen tussen burger en overheid en zijn zichtbare trots dat het maar mooi in ‘zijn’ Arnhem gebeurt.

Lees over de kern van het project Coehoorn Centraal.