Coehoorncommunity beraadt zich over toekomst

coehoornstier
Foto: Gedreven naar 2018 en verder. Ontwerp Bart Kaper. Getoond bij 77DAYS.

Coehoorn na 2018
Maart 2013 nam de Arnhemse gemeenteraad een motie aan dat het startsein gaf voor het burgerproject ‘Coehoorn Centraal’. Een project dat ondermeer tot doel had om de Arnhemse creatieve ondernemingen door bundeling sterker op de kaart zetten, zichtbaar te maken. Daarnaast kon de ingeslapen wijk Coehoorn wel een oppepper gebruiken.
We tikken net 2016 aan. Bijna 3 jaar na de formele start van het project. De motie spreekt van een formele einddatum van 1 september 2018. Dan moet de stichting de panden leeg opleveren en de sleutels inleveren.
Maar hoe denken we daar 3 jaar na de motie over?

Ondernemers willen door
Het heeft er alle schijn van dat achter de niet altijd fraaie gevels zich een krachtig netwerk van Arnhemse ondernemingen heeft ontwikkeld. Ondernemers die in toenemende mate door samenwerking in iets wat je wellicht een ‘community’ mag noemen samen rijkere producten kunnen maken en completere diensten kunnen leveren. Met grotere opdrachten en dito omzetten tot gevolg.
In een onlangs georganiseerd overleg met de stichting gaven de Coehoorn-ondernemers aan dat de stad geen flauw benul heeft van wat voor bijzondere en hoogwaardige producten en diensten de Coehoorn-ondernemers, in nauwe samenwerking, leveren: ‘Wij zijn een serieuze partij en willen ook zo door de stad gezien worden’.
De ondernemers willen een krachtiger (communicatieve) presentie van Coehoorn, die ze nu als te bescheiden beschouwen.

Verschillende lagen, één doel
Het project kent verschillende lagen: de facilitaire laag, de economische laag en de programma-laag.
De facilitaire laag is het zorgdragen voor een adequate en betaalbare huisvesting voor de ‘fase2-ondernemingen’. Dat zijn kleinere ondernemingen die uit de startersfase zijn en zich vooralsnog geen dure zelfstandige huisvesting kunnen permitteren, dan wel werken in een community als verrijkend ervaren.
De stichting heeft zich tot doel gesteld de facilitaire laag tot stand te brengen en gedurende minimaal 5 jaar in stand te houden. Investeringen daarin worden afgestemd op de resterende looptijd. Naast huisvesting betekent dat ook het zorgdragen voor een goed en snel werkend betrouwbaar internet. Daarin heeft de stichting Breedband Arnhem als betrouwbare partner gevonden.
De economische laag wordt ingevuld door de ondernemingen en ondernemers, in feite waar het hele project om draait.
De programmatische laag bevat alle kennis-, debat en cultuuractiviteiten die het gebied haar beleving geven en als ontmoetingspunt uitwerken voor ondernemers, studenten en buurtbewoners alsook belangstellenden van buiten de wijk. Hiervoor zijn Stella by Starlight, Kunstlab Arnhem en Stadspark Coehoorn dagelijks in de weer.

Ondernemers komen samen
Voor het eerst sinds het bestaan van het project worden alle ondernemers opgeroepen bij elkaar te komen. Dat zal in april gebeuren.* Dit heeft een aantal ondernemers en de stichting 19 februari jl. in CC2-Boardroom besloten.
Tijdens deze belangrijke meeting spreken ondernemers en stichting over vragen als: Wat gebeurt er met het project, de panden, de ondernemers? Wat is de stichting van plan? Komt er een vereniging van Coehoorn-ondernemers? Wat vindt de Arnhemse raad van een toekomst van Coehoorn na 2018?

Dit najaar zal de wethouder een standpunt innemen over de toekomst van ons project. Het is van groot belang dat ondernemers zich, naast de stichting, kenbaar maken om Coehoorn een ondernemende toekomst te geven, in het belang van de wijk en de creatieve economie van Arnhem.

*Alle ondernemers uit Coehoorn ontvangen daarvoor een persoonlijke uitnodiging