Kunstonderwijs herleeft in Coehoorn

coehoorn_upgraders_martenhendriks
Foto: Marten Hendriks opent de expositie van Hester Vis onder toeziend oog van Loukie von Freiburg

Zaterdag 19 april was het zo ver: Loukie von Freiburg van de ‘Upgraders’ organiseerde haar eerste expositie in de Coehoorn. En daarmee is kunst weer daar waar het in Arnhem begon: in De Coehoorn.

Kunst en Arnhem
Kunst en Arnhem horen net zo bij elkaar als Paleis Het Loo bij Apeldoorn. Al in 1802 werd in Arnhem het Genootschap Kunstoefening opgericht, ook wel Academie Kunstoefening genoemd. Zij vestigden zich in het voormalige St. Catharina Gasthuis.
Onder anderen de koningen Lodewijk Napoleon en Willem I steunden de academie, waardoor er voldoende geld beschikbaar kwam om een eigen pand te laten bouwen. Het gebouw van de Kunstoefening werd in 1846 gevestigd aan het Gele Rijders Plein.
Begin 20e eeuw verhuisde het genootschap naar een gebouw aan de Coehoornstraat. Diverse bekende kunstenaars werden er opgeleid of gaven les. Later zou de Academie Kunstoefening veranderen in Hogeschool voor de Kunsten en weer later in ArtEZ.
ArtEZ betrok in 2004 het nieuwe ondergrondse gebouw aan de Rijn van architect Hubert Jan Henket.

Rozet maakte De Coehoorn overbodig
De vorig jaar geopende Rozet, met ondermeer het café-restaurant Momento, de bibliotheek, Volksuniversiteit en het Kunstbedrijf, heeft met haar opmerkelijke architectuur al veel bewondering opgeroepen. Een van de gebruikers van De Coehoorn, het Kunstbedrijf, verhuisde mee naar Rozet. Eind 2013 leek het lot van De Coehoorn bezegeld. Het kwam op de lijst van te verkopen gemeentelijke panden te staan en ook sloop op termijn was niet uitgesloten.
Met de komst van het burgerinitiatief Coehoorn Centraal kreeg de toekomst van De Coehoorn een onverwachte wending. Wethouder Gerrie Elfrink besloot na nadrukkelijke verzoeken van de zijde van Coehoorn Centraal het pand voor het project beschikbaar te stellen. En daarmee was het pand minimaal tot september 2018 gered.

Coehoorn creatieve wijk begroet kunst
Coehoorn Centraal wil de creatieve sector van Arnhem zichtbaar maken en versterken. De banden met overheden en bedrijfsleven aanhalen. En de onderwijsinstituten uitnodigen om hun expertise beschikbaar te stellen voor die creatieve sector.
Kunst, als een van de peilers van creatief Arnhem, moet daarbij nadrukkelijk ook in Coehoorn zichtbaar worden. Met de komst van de Upgraders van Loukie von Freiburg naar Coehoorn is daarmee een begin gemaakt. Loukie geeft elke zaterdag les aan reeds gevestigde kunstenaars. En dat doet ze met liefde daar waar kunst tot in de vezels van het gebouw zit: De Coehoorn.
Zaterdag 19 april 2014 organiseerde zij dan ook met trots een tentoonstelling van kunstenares Hester Vis, een van de Upgraders. Gerenommeerd docent/kunstenaar Marten Hendriks opende deze eenmalige expositie.
Kunst is terug in Coehoorn, in het hart van de stad.