Coehoorn Centraal neemt eerste pand in gebruik

Coehoorn_project600
Coehoorn-Noordoost kan zich vijf jaar lang ontwikkelen tot creatieve wijk. Vandaag om 12.45 uur zal de gemeente Arnhem in de persoon van wethouder Gerrie Elfrink de sleutel overhandigen van het pand Coehoornstraat 33-35 aan de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal.

Leegstaande gemeentelijke panden worden er verhuurd als werk- en ontmoetingsruimte voor creatieve zelfstandigen en kenniswerkers. De gemeente stelt direct een deel van het Kleine Eusebius-terrein beschikbaar voor bijvoorbeeld een stads-/speeltuin of evenementerrein, plus het pand Coehoornstraat 33-35 aan de overkant als ruimte voor de initiatiefnemers. Het college honoreert hiermee het initiatief van Paul de Bruijn en Peter Groot (Transitieteam) voor een creatieve wijk, waar ook de gemeenteraad zich in een motie achter heeft geschaard. Ook een aantal prominente Arnhemse bedrijven en onderwijsinstellingen willen in dit initiatief participeren.

Coehoorn-Noordoost is het gebied rond gebouw De Coehoorn en de Coehoornstraat. Het ligt tussen Stationsplein (Hotel Haarhuis), Nieuwe Plein, Oude Kraan en Bergstraat. Het maakt deel uit van het Rijnboogproject, maar door de huidige marktomstandigheden ligt de planontwikkeling stil. In maart van dit jaar heeft de raad een motie aangenomen waarin B&W de opdracht kregen om vóór juli met een uitgewerkt voorstel te komen voor de aanwijzing van Coehoorn als creatieve wijk gedurende vijf jaar.

Tien bouwstenen
In het voorstel van het college staan tien bouwstenen. Eén daarvan gaat over het beschikbaar stellen van leegstaande of vrijkomende gemeentelijke gebouwen: dat gebeurt in beginsel tegen een kostprijsdekkende huur. Deze panden worden vijf jaar lang niét verkocht,  maar daarna is verkoop, sloop en nieuwbouw van panden wel mogelijk, afhankelijk van een besluit dat dan genomen wordt over een voortzetting van het project, en in welke vorm. Een uitzondering hierop is het pand ‘De Coehoorn’ (nu nog in gebruik als volksuniversiteit) en het nog in gebruik zijnde schoolpand ‘De Rank’, die eventueel wel tussentijds worden verkocht mits de koper een directe bijdrage levert aan de totstandkoming en/of doorontwikkeling van de creatieve wijk.

Een programmaraad van initiatiefnemers en vertegenwoordigers van cultuur, onderwijs, bedrijfsleven, wijkbewoners en gemeente gaat over de vormgeving van de creatieve wijk. Het beheer van de panden blijft in handen van de gemeente of van een beheerder namens de gemeente.

Spontane ontwikkeling
Wethouder Rijnboog Gerrie Elfrink: “De tijd van grootschalige plannen ligt achter ons. We kiezen voor een geleidelijke, spontane ontwikkeling. Coehoorn-Noordoost heeft kans van slagen als creatieve wijk, zeker als je ziet dat bedrijven en onderwijsinstellingen grote interesse hebben. Zoals Alliander en ArtEZ die in de directe omgeving zitten. Het is in ons land voor de eerste keer dat een hele wijk een creatieve wijk wordt. Coehoorn-Noordoost krijgt om te beginnen vijf jaar lang de tijd om zich zó te ontwikkelen.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*