Stadsproject Coehoorn Centraal opent projectpand

coehoorn_persmoment_270613_elfrink
V.l.n.r: Wethouder Elfrink en initiatiefnemers Peter Groot, Paul de Bruijn

Coehoorn-Noordoost kan zich vijf jaar lang ontwikkelen tot creatieve wijk. Donderdag 27 juni jl. overhandigde de gemeente Arnhem in de persoon van wethouder Gerrie Elfrink de sleutel van het pand Coehoornstraat 33-35 aan de initiatiefnemers Paul de Bruijn en Peter Groot van Coehoorn Centraal.

In aanwezigheid van enkele tientallen genodigden overhandigde gisteren wethouder Rijnboog de sleutel van het eerste pand voor het stadsproject ‘Coehoorn Centraal’. Eigenlijk niet één sleutel, maar een bos vol. ‘Voor de vele toekomstige gebruikers’, voegde hij er aan toe.
Met de ondertekening van de eerste overeenkomst gaat het project dan ook echt van start. Gelijktijdig waren medewerkers van de gemeente bezig het eerste deel van het aangrenzende veld te ontruimen en gereed te maken voor openbaar gebruik. Het moet de start worden van het toekomstige ‘Eusebius Park’.

Projectbureau na vakantieperiode open
Direct na de vakantieperiode zal het pand Coehoornstraat 33/35 op vaste momenten open zijn voor een inloop van belangstellenden van het project. Als eerste denken wij aan de bewoners van Coehoorn, de in het gebied werkzame ondernemers, maar ook geïnteresseerden in het huren van ruimte in de wijk of diegenen die er activiteiten willen organiseren. Ook zal het pand het eerste pand zijn waar de pioniers van de wijk alvast hun intrek kunnen nemen.

Het Eusebiuspark
Het veld dat nog deels in gebruik is door de bouwers van het Centraal Station en de gemeente, is nu voor 1/3 ontruimd en bedoeld voor publiek gebruik. Er zijn velen functies denkbaar zoals een speelplek voor kinderen uit de wijk, een educatieve tuin, een werkplek met een drankje, een plek voor kleine optredens, een stadstuin. Er zijn al diverse initiatieven aangemeld voor inrichting en gebruik van het veld. Vooral de ligging in een sterk verstedelijkte omgeving, maakt dit toekomstige stadspark bijzonder. Belangrijk uitgangspunt is dat het veld ruimte biedt aan alle groepen uit Coehoorn: jong en oud. Voor grootschalige en geluidsbelastende activiteiten is het terrein dan ook niet geschikt. Een goed burgerbeheer en een minimale mate van (sociale) veiligheid moeten het park tot prettige verblijfsplek maken.

Verhuur van ruimten
Wij zijn op zoek naar partijen die iets met het gebied en met de andere toekomstige gebruikers in het gebied willen. Willen experimenteren, willen samenwerken met verschillende disciplines, iets bijzonders willen realiseren. Daarbij denken wij aan startende (culturele) ondernemers, ondernemers die al goed financieel draaien en kleine maar groeiende organisaties. Coehoorn Centraal is dus geen ‘gewone’ kantorenlocatie. Daarvoor zijn in Arnhem genoeg alternatieven.
In nauw overleg met de eigenaar van de vrijkomende panden, de gemeente Arnhem, zal bij verhuur overleg worden gevoerd over de hoogte van de huur in relatie tot de kosten. Voor niets gaat de zon op, ook niet in Coehoorn. Wel is er een besef van de veranderde marktomstandigheden, de tijdelijkheid van het project (na 5 jaar evaluatie) en de (te) hoge energie- en kapitaallasten die vaak met oude, in de ‘goede tijden’ aangekochte panden zijn verbonden.
Belangstellende kunnen zich vanaf nu melden bij het projectbureau via info@coehoorncentraal. Heb je je al aangemeld, dan nemen wij na de vakantieperiode contact met je op.

Informatie aan bewoners
We staan nu voor de vakantieperiode. Dat betekent dat het nu niet meer mogelijk is om de informatievoorziening aan de bewoners van het gebied ter hand te nemen. Na de vakanties gaan wij direct aan de slag om met de bewoners kennis te maken, ons voor te stellen, onze plannen te delen en vooral de plannen en ideeën van de buurt zelf op te halen.
Bewoners kunnen binnenkort ook even buurten op het projectbureau aan de Coehoornstraat 33/35. We maken snel tijdstippen bekend waarin wij in het pand aanwezig zijn. Voorlopig zijn wij ook uitstekend bereikbaar via deze adressen.
Volg ons ook op Facebook en Twitter.

De gemeente blijft betrokken
We spreken steeds over ‘vrijgeven’ van het gebied. Dat is geen ander woord voor een soort vrijstaat. De gemeente blijft al haar taken in het gebied verrichten. De panden waar het project zich gaat voltrekken blijven ook allemaal eigendom van de gemeente. Enkele panden kunnen door de gemeente gedurende de looptijd van het project verkocht worden. Voorwaarde is wel dat de toekomstige eigenaar zijn pand onder redelijke voorwaarden beschikbaar stelt voor het project. De nog op te richten stichting voor Coehoorn Centraal krijgt in dat geval een adviesstem. Het vrijgeven heeft dus betrekking op de invulling van de panden en het toekomstige Eusebius Park.

De organisatie van het project
Nu het project echt van start is gegaan moet het ook een formele basis krijgen. De belangen zijn te groot om het allemaal op persoonlijke titel (en risico) te doen. Naast een uitstekende samenwerking met de gemeente, worden wij ook door een team van juristen van De Kempenaer Advocaten bijgestaan. Daar zijn wij heel blij mee, want het project is juridisch behoorlijk complex.
Direct na de vakantieperiode zullen wij een stiching in het leven roepen. We gaan dan op zoek naar betrokken bestuursleden. Daarbij komt er een ‘programmaraad’ die zich bezighoudt met de grote lijnen van het gebruik van gebouwen en terreinen. Zij waken over de uitwerking van de gedachten achter de levendige en creatieve wijk. In beide organen zullen we aansluiting zoeken bij belanghebbenden in het gebied, in elk geval de bewoners en de ondernemers.

Een project van 5 jaar
Het project loopt voor minimaal 5 jaar. Dat betekent dat bij een geslaagde invulling (delen van) het project na 5 jaar mogelijk een vervolg krijgen. Ook zal voortzetting afhangen van ontwikkelingen in de stad, op de vastgoedmarkt, het station. Een stad staat nooit stil. Voor huurders van de gemeentelijke panden wordt in elk geval toegezegd dat de maximale huurperiode loopt tot einde van het project. Al deze mooie plannen kunnen er toe leiden dat de panden of plekken aan marktwaarde winnen. Dan verandert de positie van het project. Zoals dat ook in zoveel andere steden gaat. Dan wordt Coehoorn weer een ‘gewone ontwikkelde’ wijk, mogelijk met een nieuwe stedenbouwkundige invulling. Het project zal dan ruimte maken voor een gezonde doorontwikkeling van de wijk, in het belang van de buurt zelf en de stad.

Dit project komt tot stand in nauwe samenwerking met de gemeente Arnhem die op alle terrein zeer voortvarend dit initiatief ondersteunt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*