Coehoorninitiatief zichtbaar in het gebied

arnhem_coehoorn_veldpand

Het voormalige pand van het Kunstbedrijf dat mogelijk de eerst zichtbare lokatie van het project gaat worden.

Vandaag vond op het stadskantoor van de gemeente het tweede gesprek plaats over de invulling van het Coehoorn-project. Een kort verslag.

Nieuwe gedachten, oude systemen
Het overstappen van een oude wijze van ontwikkelen naar een nieuwe is een zoektocht. Immers je start vanuit systemen die er nu zijn. Dat was ook de zoektocht die gemeente en initiatiefnemers vanochtend op het stadskantoor gezamenlijk ondernamen.
Praten over nieuwe ontwikkelings- en verdienmodellen, terwijl vooralsnog er oude zijn waarmee wij het nog moeten doen. Zo is er vooralsnog geen gemeentelijk geld om initieel te investeren in dit initiatief. Dat betekent dat het geld voor de initiatiefnemers, die in toenemende mate hun agenda zien volstromen met ‘Coehoorn’, elders vandaan moet komen.
Een te commerciële insteek om aan geld te komen, kan leiden tot bijbehorend projectontwikkelaarsgedrag. Daarmee zou de visie achter dit initiatief op de achtergrond raken.

Wie is tot wat bevoegd in de tijd tot de oprichting van een formele organisatie?
Wie betaalt bepaalt. Gemeente is eigenaar van de panden, dus de formele bevoegdheid ligt vooralsnog daar. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de ‘programmering’ van het gebied niet meer een taak van de gemeente zal worden. Daar moet de projectorganisatie van Coehoorn over blijven gaan. Maar hoe doe je dat?
De eerste gedachten gaan in de richting van een gezamenlijk optrekken bij een aanvraag in het gebied: de gemeente als eigenaar/verhuurder en de projectorganisatie voor de programmatische invulling.
De gemeente gaat uitzoeken hoe we dat juridisch in het vat kunnen gieten.

Van wie zijn die panden?
Belangrijk voor een goede kijk op het gebied is een overzicht van de huidige eigenaren van de panden. En vooral, als panden vrijvallen wanneer? Op basis hiervan kan de projectorganisatie gerichter naar het gebied kijken. De gemeente komt met een overzicht.
Ook zullen we al op korte termijn moeten weten wat het bestemmingsplan over het gebied zegt. Zeker willen we in de toekomstige situatie een generiek en open bestemmingsplan bewerkstelligen. In de tussentijd zullen we met het bestaande moeten werken. We gaan zoeken naar de ruimte in het huidige plan.
Over het beheer van de gebouwen zijn verschillende modellen besproken. Daarbij is te denken aan het in eigen beheer doen, een derde partij vragen of de gemeente als eigenaar het zelf laten doen, zoals nu in andere delen van Rijnboog ook gebeurt.

Gaan we al wat zien van de ideeën?
De gemeente gaat op korte termijn bekijken of een pand kan worden vrijgemaakt voor de projectorganisatie. Dat moet het coordinatiepunt worden voor het project. Ook moeten omwonenden en ondernemers uit de wijk daar terecht kunnen voor vragen. Uiteraard zal dat vooralsnog met vrijwilligers gerund moeten worden.
In datzelfde pand willen we zoeken naar een eerste exploitatie zodat de organisatie van Coehoorn daar een eerste financiering uit kan putten. Mogelijk dat een kleine tijdelijk clubfunctie daar deel van uitmaken.
Ook zal worden gezocht naar mogelijkheden om op korte termijn een deel van het veld vrij te maken voor programmering tot de zomer.

De communicatie, hoe zit dat?
Ook in de communicatie moet het project een eigen gezicht krijgen. Inmiddels is er al een eigen beeldmerk ontvangen. Mogelijk komen er nog meer. Op korte termijn maken wij daaruit een keuze.
Daarnaast bestaat er sinds kort een Facebookpagina over Coehoorn. Daarop kunnen we al rechtstreeks met belangstellenden in contact komen.
Zodra de tijd het toelaat zal er ook een website komen zodat ook zonder Facebook informatie beschikbaar komt voor alle belangstellenden.

Op korte termijn wordt het gesprek met de gemeente voortgezet.

Paul de Bruijn, Peter Groot.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*