Gemeenteraad spreekt over Coehoorn Centraal

rijnboogkrant

Komende maandagavond spreekt de gemeenteraad over de stand van zaken rond het project Coehoorn Centraal. De raad die op 25 maart van dit jaar een motie aanname voor ‘vrijgave van Coehoorn noordoost voor een periode van minimaal 5 jaar’ wil weten hoe het met het project gaat.

Arnhem kiest voor loslaten regie wijkontwikkeling Coehoorngebied
De gemeenteraad van Arnhem heeft 25 maart jl. met overweldigende meerderheid van 32 stemmen (van de 37) ingestemd met een motie van GroenLinks, VVD, SP en D66 voor het vrijgeven van het Coehoorngebied voor alternatieve ontwikkeling als ‘creatieve’ wijk.
De stad maakt daarmee een grote sprong voorwaards om de grote leegstand te benutten om de stad verder te brengen.
Arnhem deelt met Groningen de tweede plaats als stad met de meeste werkgelegenheid in de creatieve sector. Het borrelt aan alle kanten in de stad. Er is een nieuwe generatie opgestaan die deze stad op een energieke manier wil vormgeven.
De politiek ziet in toenemende mate dat deze makers de ruimte moeten krijgen om dat te doen dat met beleidsnota’s en veel geld alleen niet meer te realiseren is.

De kern van de aangenomen motie is:

  • geef het Coehoorngebied voor de komende 5 jaar vrij voor creatieve invulling;
  • verhuur de gemeentelijke panden in dat gebied tegen een ‘basishuur’, lees kostendekkende huur;
  • opdracht aan de gemeente om voor de zomer te komen met plan in samenspraak met stakeholders een beheerstichting op te richten;
  • te komen met gemeentelijke kaders voor de ontwikkeling van Coehoorn als creatieve wijk;
  • waar mogelijk soepel om te gaan met de regelgeving.

De raad wil nu van het college van burgemeester en wethouders weten wat de stand van zaken is. Vordert het burgerproject, zijn er nog punten die moeten worden opgelost?

Daarover spreekt zij op:
maandag 9 december 2013, naar verwachting 22.00 uur, lokatie Stadhuis.

Kom voor de zekerheid eerder omdat een voorliggend bespreekpunt eerder afgelopen kan zijn.
Zie de agenda van deze avond.

Belanghebbenden en de initiatiefnemers zullen die avond inspreken.

Wil je er bij aanwezig zijn, dan kan dat. De vergadering is openbaar.

Documenten voor deze vergadering:

Motie 25 maart over vrijgave wijk

Notitie Coehoorn Creatieve wijk

Raadsbrief 1 over stand van zaken

Raadsbrief 2 over stand van zaken

Agendaverzoek GroenLinks en VVD