Nieuwsbrief gemeente over Coehoorn-Oost

Deze week heeft de gemeente Arnhem een nieuwsbrief verspreid over de op handen zijnde ontwikkelingen in het Coehoorn-gebied. Onderstaand de hoofdpunten.
Ook kunt u het hele document (pdf) hier downloaden.

In februari 2019 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie voor het oostelijk deel Coehoorn vastgesteld. De onderdelen uit deze gebiedsvisie zoals mobiliteit, park en nieuwbouw worden samen met bewoners en belanghebbenden verder uitgewerkt. Het afgelopen jaar zijn daarvoor al enkele bewonersavonden en werkateliers georganiseerd.

In deze nieuwsbrief leest u meer over:

  • de vormgeving van het toekomstige Coehoornpark;
  • de aanpassingen in de verkeerscirculatie;
  • het ‘CPO-project’ aan het Nieuwe Plein;
  • ontwikkeling op de lokatie Coehoornstraat 60;
  • nieuwbouw Nieuwe Plein en Bergstraat;
  • toekomst Blauwe Golven;
  • de Ontaarde Boom.

Informatie

In het nieuwe jaar zal regelmatig een inloop-uur worden georganiseerd. Achtergrondinformatie en nieuws vindt u ook op www.arnhem.nl/coehoorn. Heeft u vragen dan kunt u ons altijd mailen op coehoorn@arnhem.nl.