Gezamenlijke gebiedsvisie door college vastgesteld

Unieke samenwerking leidt tot creatieve gebiedsvisie en behoud creatieve broedplaats

Gezamenlijk persbericht gemeente Arnhem en Coehoorn Centraal van 11 december:

‘Het vijf jaar geleden gestarte experiment om van Coehoorn een broedplaats van talent te maken wordt structureel. Creatieve ondernemers krijgen hier volop kans voor kruisbestuiving met andere ondernemers en om door te groeien. Daarnaast komen er woningen en als kers op de taart: een prachtig park als hart van het gebied. Dat staat in de ‘Gebiedsvisie Coehoorn Creatieve Wijk’, die het college van Burgemeester en Wethouders heeft vastgesteld.’

De Stichting Coehoorn Centraal en de ondernemers worden in de plannen eigenaar van drie bestaande gebouwen. Twee andere gebouwen worden getransformeerd naar een combinatie van wonen en werken. Tussen het huidige park en het Nieuwe Plein komt een nieuw gebouw, met een mengeling van wonen, werken en gemeenschappelijke ruimtes op de begane grond. Er komen circa 70 woningen bij, waarvan ongeveer een derde sociale huurwoningen zijn. Een deel van de woningen wordt gebouwd in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ (CPO). Bij deze vorm van woningbouw hebben de toekomstige samenwerkende bewoners volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen.
Centraal in het gebied blijft het publiek toegankelijke park, dat een meer prominente plaats in het gebied krijgt als verbindend element tussen de gebouwen en de bestaande wijk.

‘Wat vijf jaar geleden ontstond als een mooi experiment, is inmiddels uitgegroeid tot een niet weg te denken en uniek deel van Arnhem’, vindt wethouder Roeland van der Zee. ‘Een inspirerende omgeving die een vaste plek in Arnhem heeft verworven. Pure culturele rijkdom. Daar zijn we als stad trots op. Met deze plannen blijft dat behouden voor Arnhem.’

In dit gezamenlijk persbericht van de gemeente Arnhem en Coehoorn Centraal leest u meer over de gebiedsvisie.
Hier kunt u de gebiedsvisie (pdf) downloaden.