Coehoornpark op weg naar duurzame toekomst

 

De schets van de toekomstige vergroening van het westelijk deel van het Coehoornpark.

Op 14 november 2013 openden staatssecretaris Sharon Dijksma en wethouder Gerrie Elfrink het Coehoornpark. Het door NL Greenlabel met medewerking van de gemeente Arnhem aangelegde park was bedoeld om gedurende het burgerproject ‘Coehoorn Centraal’ een groene zone toe te voegen aan een overigens behoorlijk versteende wijk.

Coehoornpark is een blijvertje
Inmiddels is het park niet meer weg te denken uit dit deel van de stad, en slaat nu zelfs de weg in naar een blijvende toekomst met de uitbreiding van het park in westelijke richting.
Deze weken troffen parkliefhebbers elkaar om over deze uitbreiding te spreken. Allerlei ideeën borrelden op. Belangrijk is dat dit westelijke deel van het park groener wordt. De warmte-opslag en -uitstraling tijdens warme zomerdagen van het versteende plein maakt het pand op bepaalde dagen niet meer afkoelbaar.
Ook moet de waterhuishouding beter. Steen laat nu eenmaal weinig water door, waardoor bij een hevige hoosbui de riolering het water niet meer kan wegwerken. Water dat op een later tijdstip hard nodig is voor verkoeling en groei en bloei in het park.

De onvoorstelbare jarenlange inzet van vrijwilligers uit de buurt, zonder wie het park niet had kunnen bestaan.

De tegels gaan weg
Na vele speelkwartieren van de school De Rank te hebben gedragen, gaan op dinsdag 9 mei de tegels uit het schoolplein. Deze zware werkzaamheden worden verricht door de mensen van het leerwerkbedrijf van Bijsterveldt en Daamen. Hulp komt van alle kanten. Zo stelt Struyk Verwo prachtige waterdoorlatende tegels ter beschikking en Natuurcentrum Arnhem schenkt een lading planten voor in de moestuin.
Kortom, de wijk Coehoorn krijgt een groene toekomst.

Informatie-avond levert veel ideeën op
Op initiatief van parkregisseur Willem Jakobs vond afgelopen dinsdag een informatie-avond plaats. ‘Het was een geweldige opkomst! Oude tijden herleven van destijds de aanleg van het nieuwe park op een braakliggend terrein’, meldt Willem enthousiast.
Ideeën kwamen voorbij als het maken van compost met de buurt tot meer zitgelegenheid in het park.

We gaan starten 6 mei. Bouw jij mee aan de toekomst van Coehoornpark?

Op zaterdag 6 mei vanaf 11.00 uur gaan Willem en alle vrijwilligers uit de buurt ‘klussen in het park’.
Hierbij moet worden gedacht aan werkzaamheden als reparatie van de meubels op het terras aan de oostzijde, afscheiding van composthoop, het wieden van onkruid, schilderen van de rioolbuizen, gras maaien en spitten in de moestuinen.
Kortom, voor elke inzet is plek. Ieder naar eigen kracht en interesse. Iedereen is van harte welkom!
Voor aanmelding of vragen, belt u met Willem Jakobs op 06-16098771.

Willem Jakobs: ‘Jij bent van harte uitgenodigd voor het opleveringsfeestje van de uitbreiding van het Coehoornpark! Wij vieren dit op vrijdag 19 mei van 16.00 uur tot 18.00 uur. Kom je ook?’

‘Stenen eruit, groen erin!
Het versteende plein achter de voormalige basisschool op het adres Coehoornstraat 60 in Arnhem wordt de aankomende twee weken met vereende krachten omgetoverd in een eetbare tuin. Het Coehoornpark is een sociaal en klimaatbestendig park, een groene oase midden in Arnhem, precies zoals NL Greenlabel het bij de start in 2013 voor ogen heeft gehad.
Superblij met al onze sponsoren die de uitbreiding van het park mogelijk maken: Struyk Verwo met bijzondere waterpasseerbare tegels, het innovatieve hout van Platowood en de duurzame vlonderplanken van Gtop trading. De regentonnen en planten komen van Intratuin Presikhaaf, en het eetbare groen van Het Natuurcentrum Arnhem & Heeren Van Nederasselt.
Het project wordt uitgevoerd door de geweldige mensen van leerwerkbedrijf Bijsterveldt en Daamen met de praktische hulp van Gert Jan Dunnewold, en onder leiding van Willem Jakobs, parkregisseur Coehoornpark. En natuurlijk niet in de laatste plaats dank aan Gemeente Arnhem voor de subsidie!’