Coehoornpark voor onbepaalde tijd dicht

Het bestuur van stichting Coehoorn Centraal heeft besloten het park voor bezoekers voor onbepaalde tijd te sluiten.
Aanleiding is de aanhoudende overlast van grote groepen jongeren. Ofschoon lang niet alle jongeren overlast bezorgen, is de groep inmiddels zodanig van omvang en wisselend van samenstelling dat de goedwillenden niet langer van de kwaadwillenden te scheiden zijn.

De overlast bestaat uit een grote mate van vervuiling van het park met achtergelaten verpakkingsmateriaal, flessen en ander materiaal. Dat door deze groep zeer jonge scholieren ook geblowd en alcohol wordt genuttigd achten wij ook geen gewenste situatie.

Het aanbrengen van verbodsborden en het voortdurend aanspreken door betrokken buurtbewoners en ondernemers heeft niet tot enig blijvend resultaat geleid.
Ondanks dat is inmiddels al het parkmeubilair en muren van een van de gebouwen volledig onder graffiti verdwenen.

Wat de stichting zorgen baart is dat ouders met kinderen en andere bewoners zich steeds minder in het park zijn gaan vertonen. Daarbij verdwijnt de sociale controle.
Nu ook meubilair is vernield is de grens bereikt: we sluiten het park voor onbepaalde tijd.

Het park wordt volledig door vrijwilligers bijgehouden en medegefinancierd door de stichting Coehoorn Centraal.

We wachten overleg met de gemeente af om te komen tot een blijvende oplossing.
Wij betreuren dat we deze ingrijpende maatregel hebben moeten nemen.

Bestuur stichting Coehoorn Centraal