Besluit toekomst Coehoorn Centraal valt in 2016

coehoorn_ondertekening_afspraken
Foto: vlnr: Peter Groot en Jan Heikens (bestuur), Gerrie Elfrink (wethouder) en Paul de Bruijn (bestuur)

Wethouder Elfrink: ‘We moeten het besluit over de toekomst van Coehoorn Centraal naar voren halen, anders valt er (door leegloop, red.) niets meer te beslissen.’

Op 18 november jl. vond op het stadhuis een periodiek overleg plaats met wethouder Elfrink en een aantal bij het project betrokken ambtenaren. Onderwerp van het gesprek: hoe ziet de toekomst van het project er uit?

De wethouder is van mening dat veel tot stand is gebracht. De wijk is zichtbaar en voelbaar verbeterd.
Hij begrijpt dat er behoefte ontstaat bij de stichting en mogelijk later ook bij de huurders/ondernemers aan een perspectief op de toekomst. Het park heeft zich inmiddels een plek in de wijk verworven en zal volgens Elfrink dan ook waarschijnlijk een blijvertje zijn.
Ook onderschrijft hij onze zorg dat als er te lang met dat perspectief wordt gewacht het project in meerdere opzichten voortijdig kan leeglopen en het ‘besluit voor ons wordt genomen’.

De gemeente stelt dat het project echter tot op heden niet de kosten dekt. In reactie hebben wij aangegeven dat er nog wellicht iets te zeggen valt over de wijze van kostentoerekening. Ook hebben wij gevraagd naar de kosten van vóór de start van ons project. Maar de berekening van de cijfers zijn niet ter tafel gekomen.

Om te voorkomen dat er bij het naderen van de officiële einddatum van het project (1 september 2018) het project qua energie en hurende ondernemers leegloopt, heeft de wethouder de toezegging gedaan het besluit over de toekomst 2 jaar naar voren te halen, zijnde september 2016. Dit voorbesluit zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
In voorbereiding op dat te nemen besluit zullen de stichting en de gemeente samen mogelijke scenario’s uitwerken voor een toekomst van Coehoorn Centraal als project en Coehoorn als gebied na 2018.