Coehoorn Centraal op tournee naar Düsseldorf

Düsseldorf, Business Holland Promotion from Paul de Bruijn

Arnhem op tournee
Op dit moment wordt in Düsseldorf een presentatie gehouden over Coehoorn Centraal. Dit geschiedt tijdens de Holland Business Promotion 2014, waar Coehoorn Centraal door de provincie Gelderland is uitgenodigd deze presentatie te verzorgen.
Doel van deze presentatie is om contacten te leggen met partijen die of vergelijkbare projecten realiseren in het Ruhrgebied of steden zoals Düsseldorf.Naast Coehoorn Centraal zal tijdens deze workshop Daniëlle Wanders een algemene inleiding houden over creatief ondernemen, met een focus op voorbeelden uit Arnhem.

Steve Swiggers, van DTO, gaat het komende uur in op stadsontwikkeling en creatieve bedrijvigheid.Coehoorn Centraal presenteert zich met bovenstaande presentatie.

logo_daslokett

 

Das Lokett
William van Giessen zal tot slot ‘Das Lokett’ lanceren. Das Lokett moet de verbinding leggen tussen Arnhem enerzijds en de Duitse steden en het Rurhgebied anderzijds. Das Lokett moet ingang bieden tot uitwisseling met creatieven door een vertegenwoordiger van Arnhem in Düsseldorf en andersom. Hierover later meer.