Duits spreken en Duitsland begrijpen

dusseldorf
Duitsland is een fascinerend land. Veel bewonderd om haar wetenschap, technologie, muziekgeschiedenis, de grote waardering voor kunst en cultuur en grondige aanpak van zaken. Voor Nederlanders is Duitsland nu Frankrijk als favoriete vakantieland voorbij gestreefd. De ‘hippe’ stad Berlijn draagt hier zeker aan bij. Duitsers vinden Nederlanders ‘lekker los’, Nederlanders vinden Duitsers betrouwbaar en correct in de omgang.
Coehoorn Centraal organiseert samen met Das Lokett een unieke kennisreeks ‘Duitse taal en Duitsland begrijpen’. Een eenmalige kans om werk te maken van Duits en Duitsland.

Duits leren…
Nederland en Duitsland zijn buren. We weten redelijk wat van elkaar. Dat begint al met de taal. Beide talen zijn aan elkaar verwant. Sterker, in de vroege middeleeuwen spraken mensen uit het gebied ten westen van de lijn Hamburg – Keulen en Holland dezelfde taal. Door diverse ontwikkelingen zijn de talen uit elkaar gegroeid. Waar Duits zich als een geschreven taal heeft door ontwikkeld, heerste in Nederland nog Frans als geschreven taal voor de elite. Nederlands ontwikkelde zich verder als spreektaal. Waar Duits een verfijnd stelsel van naamvallen kent, kent het Nederlands nog maar weinig herkenbare naamvallen. Bijvoorbeeld bij -’s nachts’- zie je in de ‘s’ nog een restje 2e naamval.
Het is niet voor niets dat Duits een groter uitdrukkingsbereik kent dan het Nederlands, dat in de poëzie en literatuur terug is te vinden.

‘So eine Fahrt wird das nicht laufen’
Dat denken veel Nederlanders: ik spreek redelijk Duits. Dat ze mij niet begrijpen, zal zo’n vaart niet lopen. Maar als je denkt dit zoals bovenbeschreven aan je Duitse partner te kunnen vertellen, is er nog werk aan de winkel. Je maakt indruk als je bovenstaande vertaalt als: ‘So schnell wird sich das schon nicht entwickeln.’
Je wordt echt beter begrepen en gerespecteerd als je niet over: ‘Vorteilige ökonomische Konditionen’ maar ‘Günstige wirtschafliche Bedingungen’ spreekt. En als je het hiermee eens bent zeg dan niet: ‘Ich bin es mit Ihnen eins’ (tenzij je op de lachspieren van je gesprekspartner wilt werken), maar ‘Ich bin ganz Ihrer Meinung’. Het probleem met verwante talen is dat je vaak denkt het goed te zeggen, maar soms behoorlijk de plank misslaat.

… en Duitsland beter begrijpen
Bij de cultuur en omgangsvormen worden de verschillen vaak overdreven. Vooral de landsdelen die aan Nederland grenzen, zijn in de gewone omgang niet totaal anders dan Nederland.
Toch zit daar de valkuil: er zijn wel degelijk verschillen. Bij het bestellen van een biertje op een Keuls terras zal dat niet direct opvallen, maar ga je echt samenwerken dan wordt het merkbaar. Een Hollandse ‘broodje-kaas-deal’ is niet een goede binnenkomer als je zaken wilt doen. Duitsers willen weten wie zij voor zich hebben. Onder een goede lunch of diner wordt eerst kennisgemaakt met de persoon achter de mogelijke deal. En als dat bevalt kan dat tot een vervolgafspraak leiden. En zeker, de ene Duitser is de andere niet, een bank is niet hetzelfde als een ontwerpbureau, Hamburg is geen München, maar toch. Het is goed het land en haar manier van denken en handelen beter te begrijpen. Het maakt het contact niet alleen makkelijker en kansrijker, maar ook veel prettiger.

Lehrgang Deutsch
Met Duitsland als directe buren, ligt het voor de hand om eens over de grens te kijken. Dat kan zijn omdat je als ondernemer je grenzen letterlijk wilt verleggen. Maar wellicht wil je gewoon meer van Duitsland begrijpen om meer te halen uit je volgende bezoek, zakelijk en privé.
In beide gevallen is onze Lehrgang Deutsch een unieke gelegenheid om op beide punten grote stappen vooruit te maken.
We hebben de in Arnhem woonachtige Duitse acteur en docent Michael Engelhardt bereid gevonden om een leergang te ontwikkelen voor hen die serieus werk willen maken van Duits en Duitsland. In een ontspannen setting zal Michael (Duitse uitspaak) je meenemen in de spreektaal en de cultuur.
Je leert snel je spreekvaardigheid verbeteren en in Duits een goed gesprek te voeren. Je zult begrip ontwikkelen voor een soms andere benadering van bepaalde onderwerpen en daar soepel op in kunnen spelen.
Rijtjes leren, naamvallen stampen, daar worden wij niet blij van. Michael: ‘Vergeet die naamvallen in de spreektaal. Twee op de tien Duitsers bakken er ook weinig van. Geen Duitse avondjournaal zonder fouten met de naamvallen. We gaan spreken en luisteren in het Duits.’
De leergang is bedoeld voor iedereen die een basiskennis heeft van de Duitse taal (niveau voortgezet onderwijs). De leergang staat open voor alle belangstellenden, dus ook van buiten Coehoorn Centraal en Arnhem.

Eenmalig aanbod: Introductie Duits en Duitsland
Vrijdag 18 maart tussen 16:00 en 18:00 uur zal een introductieles en kennismaking plaatsvinden. We gaan dan al direct aan de slag. Dan kun je ervaren wat deze leergang voor je kan betekenen en hoe die er uit gaat zien. Daarbij zal onze Duitse partner van Garage Bilk, Oliver Vaupel, aanwezig zijn.
Voor deze eenmalige kennismaking geldt een introductieprijs van €20,00 (incl. BTW).
Ondernemers die huren bij Coehoorn Centraal betalen €15,00 (incl. BTW). Betaling contant voorafgaand aan de bijeenkomst.
Bij voldoende belangstelling zullen we kort daarna starten met de Lehrgang Deutsch.
De leergang vindt plaats in een van de panden van Coehoorn Centraal. Details volgen bij aanmelding.

Aanmelding kan via duits@coehoorncentraal.nl.