Bewonersavond Coehoornpark

Hoe gaat het Coehoornpark er in de toekomst uitzien?

Het Coehoornpark ligt velen na aan het hart. Een stadspark om lief te hebben, maar ook een plek dat niet altijd zonder zorgen is. Iets dat het park deelt met andere stedelijke parken.

Het park gaat de komende jaren flink op de schop en moet tijdelijk ruimte maken voor de sloop- en bouwactiviteiten die er de komende jaren zullen plaatsvinden. Twee panden zullen verdwijnen, drie nieuwe komen daarvoor in de plaats (zie de Gebiedsvisie). Tijdens de verbouwing zal worden geprobeerd delen van het park beschikbaar te houden.

Na de bouwactiviteiten zal het park in een nieuwe vorm weer terugkeren. Ontwerpbureau Le Far West heeft hiertoe de opdracht gekregen om met een passend ontwerp te komen.

Eind april konden op een informatiebijeenkomst belangstellenden kennisnemen van de resultaten van de enquête en gesprekken over het toekomstige Coehoorn Park. Inmiddels heeft Le Far West alle inzichten verwerkt tot een ontwerpschets voor het park. Deze schets willen zij graag met u bespreken.

In verband met de situatie rondom corona zal de presentatie na de zomer plaatsvinden.
De beoogde datum is 4 september 2020, met een inloop tussen 17.00-20.00 uur.
De presentatie vindt plaats in het park, waarbij u middels een route door het park langs het volledige verhaal wordt geleid.
Zet het vast in uw agenda! U ontvangt van tevoren een brief met de specificaties en een mogelijkheid om u in te schrijven.

Bent u verhinderd op 4 september? Le Far West zorgt ervoor dat alle informatie ook wordt gedeeld op onze website www.coehoornpark.nl.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Schroom niet en neem contact op met ons of de gemeentelijk projectleider van Coehoorn:

Le Far West Landschapsarchitecten: harkdoorhet@coehoornpark.nl

Project Coehoorn-Oost gemeente: coehoorn@arnhem.nl

Anne Martien Lousberg en Daphne van der Wal, Le Far West