Coehoorn van Gebiedsvisie naar Bestemmingsplan

Coehoorn wordt een aantrekkelijke woonwijk waar veel ruimte is voor creatieve bedrijvigheid en cultuur. Het vernieuwde Coehoornpark is de centrale plek waar verschillende mensen en verschillende functies samenkomen. Coehoorn creatieve wijk doet straks zijn naam eer aan als creatieve verbindingsroute tussen Museum Arnhem, ArtEZ en de binnenstad. Met meer voorzieningen, meer variatie en een aantrekkelijke openbare ruimte wordt het eigen(wijze) stedelijke karakter van Coehoorn voor de toekomst geborgd.
Zo begint de informatie op arnhem.nl over de toekomst van Coehoorn.

Na jaren van stilstand volgde in 2013 een heropleving door de komst van ‘Coehoorn Centraal’, een initiatief tot bundeling van de krachten van kleinere, vaak startende, creatieve ondernemers.

Inmiddels zijn door de gemeente drie panden in het gebied via ‘Coehoorn Centraal’ verkocht aan een aantal creatieve ondernemers en aan SLAK, stichting voor atelierbeheer van kunstenaars.
De komst van creatieve ondernemers heeft weliswaar meer leven en een flink stuk groen in de vorm van het Coehoornpark in dit deel van de wijk Coehoorn gebracht, een zichtbare ‘opknapbeurt’ liet nog op zich wachten. Dat gaat nu gebeuren met de vaststelling van het Bestemmingplan.

De oostelijke rand van het park zal worden bebouwd zodat het Nieuwe Plein weer een gesloten gevelrij krijgt. Op deze plek zal een CPO-project worden gerealiseerd. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’, een ontwikkelmodel waarbij een groep gelijkgestemde burgers samen een woonproject ontwikkelt. Het kenmerk van veel van dit soort projecten is dat zij duurzaamheid en verbinding met de omgeving hoog in het vaandel hebben staan.

Op de plek van de voormalige school De Rank zal een nieuw pand verrijzen, een pand met werkruimten voor creatieve ondernemers en ruim 20 appartementen in de sociale huur. Hiertoe is de stichting Coehoorn Centraal de opdrachtgever.

Verder zal er bebouwing plaatsvinden op de plek tussen de Du Soleilflat en het park. Naast appartementen zullen er ook atelierwoningen worden gerealiseerd.

Het huidige Coehoornpark zal de komende jaren tijdelijk veranderen in de bouwterrein om na realisatie van de bouwproject in een nieuwe vorm weer als groene hart van de wijk terug te keren.

Wie alles wil weten van in ontwikkeling zijnde Bestemmingplan, kan deze hier vinden op arnhem.nl.
Of kijkt op ruimtelijkeplannen.nl en zoekt op de term ‘Chw Coehoorn – Oost.
Lees hier over de eerder vastgestelde Gebiedsvisie.