Coehoornpark, allemanspark

Hoe een 'tijdelijk' park zich onmisbaar heeft gemaakt

Een kleurrijke mini-vlooienmarkt.

Van parkeerplaats tot sociaal ontmoetingspunt
Het Coehoornpark is opgenomen in de wijk Coehoorn. Zoveel is wel duidelijk.
Op Koningsdag 2018 bleek maar weer welke functie(s) het park inmiddels heeft in het verbinden van de wijk, bewoners, ondernemers en andere bezoekers.
Georganiseerd door buurtbewoners en ondernemers uit Coehoorn bleek het park op deze dag een echt familiepark.
In het soms wat twijfelachtige zonnetje genoten jong en oud, bezoekers van buiten de wijk en buurtbewoners, met of zonder kinderen, van een rustige plek om Koningsdag te vieren.

Bezoeker van het Coehoornpark genieten van de Indonesische hapjes, een drankje en de muziek.

Relaxpark
Een stukje groen lijkt het voor de gemiddelde voorbijganger. Maar het park heeft inmiddels een onmisbare plek ingenomen in de harten van veel wijkbewoners. Want dat ‘stukje groen’ heeft een grote waarde. Er zijn verschillende functies die het park in de wijk vervult:

  • door bijhouden van het park door buurtbewoners ontstaat mentaal eigenaarschap, zo belangrijk voor de cohesie van een wijk;
  • door een los regiem in toezicht en beheer ontstaat zelfinitiatief en zelfregulatie;
  • door een gezamenlijk gebruik door Coehoorn-ondernemers en buurtbewoners ontstaan ontmoetingen en gezamenlijke initiatieven zoals de viering van Koningsdag;
  • het park is door haar ligging en afgeschermde situatie uitermate veilig voor (kleine) kinderen;
  • de kinderarme buurt (doordat het een saaie versteende wijk was), kan weer gezinnen naar de binnenstad trekken, zeker als er passende (woon-)voorzieningen worden getroffen;
  • het park stimuleert ontmoeting en daarmee verkleint het de anonimiteit; geen camera-observatie, maar buurtbewoners die met elkaar bij onraad reageren;
  • het -niet-aangeharkte- karakter van het park, nodigt het park uit tot activiteiten; probeer maar iets uit, het kan meestal geen schade aanrichten;
  • op hete dagen zoeken omwonenden verkoeling onder de bomen in het park;
  • gereedschap, nieuwe beplanting alsook zaken als feestverlichting worden grotendeels door de stichting Coehoorn Centraal betaald, dus door de ondernemers. Een werkwijze die de ondernemers verbindt met de wijkbewoners.
Ook bewoners die minder goed ter been zijn, zijn blij met het makkelijk toegankelijke park.

Indonesische dans
Naast onze eigen DJ (een van de Coehoorn-ondernemers) traden ook de dansers van de Tilburgse groep ‘Wahana Budaya Nusantara’ op. Al eerder maakten zij met een prachtig optreden hun opwachting in ons park. Het beviel zo goed, meldde organiserend parkregisseur Willem Jakobs, dat ze graag weer met Koningsdag wilden terugkomen.
Daarnaast verzorgden zij een heerlijke Indonesische maaltijd, die gretig aftrek vond.
Voor de drank werden de bezoekers naar Stella by Starlight verwezen. Door alle drankverkoop uit het park te houden, maakte dat de talrijke bezoekers aan de Koningsdag in Arnhem, vaak in groepen op zoek naar plekken waar bier verkrijgbaar is, na een korte inspectie van het park, weer verder gingen met hun wandeling door de stad.
Hierdoor bleef het park sociaal aantrekkelijk voor de talrijke gezinnen met vaak heel jonge kinderen.

Piknik Hari Raja is een initiatief vanuit de wijk Coehoorn.

Ik keten me aan het hek…
Het Coehoornpark is klein. Maar toch kent het verschillende ‘milieus’. Mensen hebben hun voorkeur voor een bepaalde plek ontwikkeld. Op Koningsdag hadden buurtbewoners ‘hun’ plekje in de zon gezocht bij de parkkeet. ‘Paul, dit is mijn buurvrouw’, zegt een van de vrijwilligers die het park zo mooi bijhouden. ‘En ik heb ook mijn vriendin uitgenodigd. Wat is het genieten hier.’
De stralende gezichten van de omwonenden zeggen alles: dit kleine groene paradijsje is ‘geland’ en mag niet meer weg.
‘Trouwens’, gaat de vrijwilligster verder, ‘als ze aan dit park komen, ketenen wij ons allemaal aan de hekken vast. Hou je er rekening mee?’.
Het is wel duidelijk: de buurtbewoners willen niet meer van het Coehoornpark, hún Coehoornpark, af. Haar talrijke functies in de wijk zijn van grote sociale waarde gebleken. Het ‘stukje groen’ is het cement van de wijk geworden.
Een andere vrijwilliger: ‘Paul, zouden jullie de watervoorziening kunnen laten repareren? We willen onze plantjes weer gaan besproeien.’ Uiteraard doen we dat.

Adembenemende mooie dans in oogverblind mooie traditionele kleding van Tilburgse dansgroep Wahana Budaya Nusantara.

Ik stuur mijn gasten naar het park
Inmiddels weten ook buitenlandse toeristen in het park te vinden. Doorgestuurd door bijvoorbeeld het ook in Coehoorn gelegen ‘Drijfpaleis‘. ‘Mijn Russische of Duitse gasten komen enthousiast terug. Ik stuur iedereen erheen’, aldus Ruud Hilbrands, eigenaar van het Drijfpaleis. ‘Bedenk dat ik ook in Coehoorn ben gevestigd.’ En gezien de sfeer van zijn opmerkelijke sprookjesachtige tuin en drijvende hotel, passen Coehoorn Centraal, Stella by Stella en het Drijfpaleis opmerkelijk goed bij de creatieve sfeer die straks in de hele creatieve zone te ervaren zal zijn. Ruud is blij met de ontwikkelingen binnen Coehoorn, creatief, losjes en zo mooi passend bij het creatieve Arnhem.

‘DJ- Diane’, actieve buurtbewoner en vrijwilliger in het Coehoornpark, achter de draaitafels (foto: Willem Jakobs).

Uit privacy-overwegingen (25 mei gaat de nieuwe strenge Europese privacy-wet in) zijn wij wat spaarzaam met foto’s met herkenbare personen erop. Indien u meent uzelf toch te herkenen en bezwaar wenst te maken tegen publicatie, meldt u dat dan bij info@coehoorncentraal.nl).