Als de ontwikkeling van Coehoorn centraal komt te staan.

 
Foto: Recente luchtopname van Jeroen Komen. Dank aan De Kempenaer Advocaten.

Het jaar 2016 wordt bepalend voor de toekomst van het project. Wethouder Elfrink heeft te kennen gegeven rond september zijn gedachten op te maken over wat na 2018 op de plek van Coehoorn Centraal gaat gebeuren en of het project daar een rol bij zal spelen: kan het project de basis zijn van doorontwikkeling van de wijk, of blijft het een goedbedoeld stedelijk intermezzo?

Wat Coehoorn Centraal is
Coehoorn Centraal is een project waarbij een tweetal aanjagers* 5 jaar lang hun tanden mogen zetten in een wijk dat voor bepaalde tijd uit de reguliere stadsontwikkeling is gehaald. Dat geschiedde in maart 2013 op basis van een motie van GroenLinks en VVD. In zeer beperkte termen werd wel een richting meegegeven: om te komen tot ‘een creatieve wijk’. Met het besluit gaf de gemeente echter geen opdracht tot stedelijke interventie in Coehoorn, maar sprak uit dit nadrukkelijk achterwege te laten ten gunste van de initiatiefnemers die daar uitgesproken ideeën over hadden en daarmee zelf aan de slag wilden.
Het eerste jaar 2013 werd een spannende zoektocht voor gemeente en initiatiefnemers om invulling te geven aan ‘vrijgeven’ en wel met behoud van ieders rol en verantwoordelijkheden. Maar zeker ook, naar de vraag hoe de financiering van dit alles zou moeten lopen.
*Peter Groot en Paul de Bruijn

Herbestemming, leegstandsbestrijding, stedelijk pauzenummer?
In de achterliggende twee jaar heeft het project al heel wat stempels opgedrukt gekregen. Zo zag de een een goed voorbeeld van herbestemming van lege panden. Maar daar is geen sprake van, herbestemming is meestal voor de langere termijn en dit project loopt (vooralsnog) in 2018 af.
Leegstandsbestrijding dan? Pandjes vullen met creatieve ZZP-ers die goedkoper op de boedel kunnen passen dan de officiële leegstandbeheerders. Dat is het ook niet bepaald. De doelstellingen van de Stichting Coehoorn Centraal liggen immers op heel andere terreinen. Het moet een project zijn dat de Arnhem als creatieve stad een gezicht moet geven, dat onderwijs en bedrijfsleven verbindt in een nieuwe context en Arnhem aan onze Duitse buurstaat Nordrhein-Westfalen wil koppelen.
Een stedelijk ‘pauzenummer’ dan? Ook daar lijken de initiatiefnemers niet op uit, daarvoor zijn de ambities van het project toch iets te veel voor de langere termijn.
Burgemeester van Arnhem Herman Kaiser gaf tijdens een bezoek aan Coehoorn een wel heel opmerkelijke duiding aan het project: ‘Zovelen zoeken naar voorbeelden van bestuurlijke vernieuwing, naar een andere verhouding tussen burger en overheid, maar die zijn er nog weinig. Maar hier in Coehoorn zie ik het gebeuren. In Arnhem’.

Coehoorn 2018+
Inmiddels is het revitaliseren van binnensteden in vrijwel alle middelgrote gemeenten een hoofdpijndossier geworden. Op kleine schaal doen burgers hun best om gesloten buurthuizen, biobliotheken, kantoren en winkels met bescheiden initiatieven tot leven te wekken. Coehoorn Centraal zorgt niet alleen voor meer leven in een ooit verweesde plek in hartje Arnhem, het blijkt ook veel (jonge) ondernemers aan te spreken. De gedrevenheid, de netwerken, de energie, de samenwerking, de belangstelling van hogescholen en universiteit, de door Stella by Starlight en ArtEZ herstelde Arnhemse jazz-traditie, de redelijke (niet goedkope) huren, het snelle internet, de vibe. De opbrengsten van het project zitten achter de gevels. Wie alleen naar stenen kijkt mist de essentie.
Coehoorn na 2018 is geen voortzetting van de huidige situatie. We moeten verder. Onze ondernemers moeten verder (groeien). De buurt moet fraaier. De stad moet verder. Bouwen en selectieve sloop kan nodig zijn om de buurt verder te brengen. Maar wel bouwen vóór en met de buurt. Met behoud van de gedrevenheid, de netwerken, de energie, de samenwerking, de belangstelling van hogescholen en universiteit, de door Stella by Starlight en ArtEZ herstelde Arnhemse jazz-traditie, de redelijke (niet goedkope) huren, het snelle internet, de vibe. Want vanuit deze opbrengsten ontstaat nieuw kapitaal, echt kapitaal, geen schulden maar opgebouwde financiële middelen.

Vertrouwen
Met vertrouwen zien wij het nieuwe, beslissende, jaar tegemoet. Met een doorontwikkeling naar Coehoorn 2.0, winnen niet alleen onze vele tientallen ondernemers en ondernemingen, maar ook de buurt en haar bewoners en niet in de laatste plaats de stad Arnhem. Een stad die zo openlijk ruimte geeft aan (jong) ondernemerschap, haar onderwijsinstellingen en hun studenten daarmee weer bindt aan haar stad, legt de basis voor een nieuwe economische ontwikkeling. En gezien de vele goedlopende ondernemingen in het project, zal dat niet zonder positieve gevolgen voor de werkgelegenheid blijven.

Op naar 2016!

Een goede jaarwisseling!

Bestuur en raad van toezicht Stichting Coehoorn Centraal.