Christine

sleutelsVannacht is op 59-jarige leeftijd Christine den Haan in haar woning in Arnhem-Coehoorn overleden.

Christine heeft lange jaren de scepter gezwaaid in De Coehoorn, het gebouw dat nu in het project Coehoorn Centraal “CC3 – De Coehoorn” is gaan heten. Voor sommigen werd zij daarom beschouwd als ‘de moeder van De Coehoorn’.

Bij de overdracht van het bijzondere pand heeft de stichting Coehoorn Centraal veel overleg gevoerd met Christine over de overname van de inboedel van haar bar/café/restaurant, centraal in het pand.
De overdracht viel Christine aanvankelijk zwaar, het was immers ‘haar’ Coehoorn. Zij vertelde ons over de vele bijzondere momenten uit het bestaan van De Coehoorn. Een groot deel van het Arnhemse verenigingsleven kende Christine.
Haar vertrouwen in ons als nieuwe gebruikers groeide gedurende de maanden van overleg en zij werd daarmee uiteindelijk onze grootste fan: “Jongens, hier hebben jullie de sleutels. Wees zuinig op dit pand.”

Veel tips en wetenswaardigheden heeft zij aan ons nagelaten over hoe we het pand moeten behandelen. In haar geest zullen wij voortgaan om De Coehoorn, haar Coehoorn, een nieuwe plek te geven in Arnhem.

Wij zijn erg bedroefd dat we haar niet kunnen laten zien hoe wij een nieuwe weg inslaan. Vorige week vierde ze nog haar verjaardag in haar favoriete café Stella by Starlight, waar zoals zij zei: “die jongens de sterren van de hemel koken.”

Dank Christine voor je tips, je adviezen, je anekdotes en je steun tijdens de intensieve overdrachtsfase van De Coehoorn.
Wij leven mee met de nabestaanden, familie, vrienden en buren.

Bestuur en teamleden Coehoorn Centraal