Goede koffie en snel internet

coehoorn_100mb
Snel en betrouwbaar internet is een voorwaarde voor een creatieve plek.

Goede koffie en supersnel internet. Een plek die de creatieve sector wil versterken zal minimaal aan deze twee eisen moeten voldoen. Met Stella by Starlight was al aan de eerste eis voldaan. Vanaf vandaag sloot Breedband Arnhem CC1 en CC4 aan op hun glasvezel. Met (bijna) 100Mb op de teller kunnen de creatieven nu lekker doorwerken.

Een jaar na de start
Soms moet je achteruit kijken om te zien hoe veel vordering je hebt gemaakt. Meestal kijken we vooruit, onze to-do-lijstjes afwerkend. Nu kijken we even terug en zien dat het burgerstadsproject Coehoorn Centraal haar fundament heeft gelegd. En dat wordt in vaktaal ‘slow urbanism’ genoemd. Maar hoe ‘slow’ is Coehoorn Centraal eigenlijk?
Vandaag was het dan zover. Het voor de creatieve zo essentiële snelle internet werd door Breedband Arnhem aangesloten. Nu is in twee panden supersnel internet voorhanden: CC1 en CC4. Het heeft al met al wat langer geduurd dan gehoopt. Immers CC4 heeft een forse geschiedenis van ander gebruik. Een complexe situatie met interne netwerken maakte realisatie van het snelle internet niet eenvoudig. Maar vanaf vandaag is het dan toch gelukt: in elke ruimte in CC4 (en CC1) spuit nu 100Mb uit de wand, up en down. Iemand melde zelfs soms 250Mb up te meten.

Creatieve bedrijvigheid
Inmiddels zijn 20 ondernemers/ondernemingen in Coehoorn Centraal gevestigd. Sommige tellen 1 medewerker, andere 5 of meer. De ondernemers komen uit diverse creatieve richtingen: architectuur, interieur, communicatie, energievoorziening, film/video, gaming, kleding/mode, muziek, grafic design, food en website/internet. We hebben nog enkele ruimten over, dus bij deze opsomming zal het niet blijven. We zijn met nieuwe ondernemers uit andere sectoren in gesprek.
Zoals bekend zijn 7 gebouwen bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2013 aan het project toegewezen. De panden hebben binnen het project een eigen specifieke functie, waarbij de creatieve sector en de versterking ervan centraal staat.
Zo zijn er gebouwen gereserveerd voor ‘vaste’ verhuur als studio/kantoor, als flexplek, als lokatie voor kennisontwikkeling en ambachtelijke werkzaamheden, kleinschalige culturele of buurtactiviteiten en horeca.

De functies per gebouw

  • CC1, Coehoornstraat 33: horeca en project-ontmoetingsplek;
  • CC1, Coehoornstraat 35: verhuur studio/kantoor;
  • CC2, Bergstraat 33: huiskamer voor specifieke projecten, buurtactiviteiten;
  • CC2, Bergstraat 33: verhuur van co-workplekken voor een dag tot enkele maanden;
  • CC3, Coehoornstraat 15-19: kennisoverdracht, ambachtelijk werken, kunst en cultuur, vergaderen, projectstudio;
  • CC4, Bergstraat 35: verhuur studio/kantoor;
  • CC5, Nieuwe Plein 3: verhuur studio/kantoor;
  • CC6, Nieuwe Plein 1b: verhuur studio/kantoor;
  • CC7, Coehoornstraat 60: ambachtelijke creatieve ondernemers in cultuur en kunst (nog niet beschikbaar).

Het park
Dat het park zo snel is omarmd en het gezicht van de wijk blijvend heeft veranderd, is wel een van de mijlpalen van ons project. Inmiddels zijn er veel activiteiten geweest en vele mensen in en rond Arnhem kennen inmiddels die pareltje in een verder versteende omgeving.
Een aantal mensen uit de buurt brengen er de nodige uurtjes door met onderhoud of lekker in de zon zitten. Kinderen van de aanliggende school De Rank vermaken zich tijdens het speelkwartier en in hun moestuin.
Er zijn inmiddels plannen om het park en het schoolplein zo aan elkaar te verbinden dat de kinderen veilig het park in kunnen rennen. Deze aanpassingen zijn gekoppeld aan de noodzakelijke vernieuwing van een tussen het park en schoolplein gelegen keerwand. Na de zomer starten wij gesprekken over sport- en spelactiviteiten in het park.
Punt van aandacht is een verantwoord beheer van het park. Een tere balans tussen openbaarheid, vrij gebruik enerzijds en (over-) last en veiligheid in en rond het park anderzijds. Voor een gemeente al een hele opgave, maar voor een burgerproject is het een extra uitdaging.