De Kempenaer ondertekent Verklaring van Sympathie

coehoorn_verklaring_dekempenaer
Foto: Jan Heikens tekent in bijzijn van collega-advocaat Rik Bleize de ‘Verklaring van Sympathie’.

Het initiatief Coehoorn Centraal ken vele lagen en aspecten. Zo zijn er vele vraagstukken op te lossen: organisatorische, juridische, financiële, fiscale, praktische, bestuurlijke, politieke, technische etcetera.

Het omvangrijke en complexe initiatief Coehoorn Centraal kan pas werkelijk slagen als aan alle lagen en aspecten aandacht wordt besteed.
De ‘Verklaring van Sympathie‘ is een communicatief element, maar ook politiek. Immers, ook al mag het huidige politieke draagvlak in Arnhem voor Coehoorn Centraal groot worden genoemd, het moet verder verankerd worden. Immers volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en niets veranderlijker dan ‘de politiek’.

Met het ondertekenen van de Verklaring geven grote en kleinere partijen in Arnhem aan het initiatief te ondersteunen. Bovendien brengt ondertekening het initiatief onder de aandacht van deze partijen. De ‘waarden’ achter het initiatief worden daarmee steeds beter gedragen.

Inmiddels is de Verklaring van Sympathie ondertekend door De Kempenaer Advocaten die het project in de startfase kosteloos ondersteunt met allerhande juridische adviezen. Vanmiddag tekende op het kantoor van De Kempenaer Jan Heikens in bijzijn van collega-advocaat Rik Bleize als eerste de ‘Verklaring van Sympathie’.
Verder heeft vanmiddag ook de voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool van de Kunsten ArtEZ, de heer Eggink, de Verklaring ondertekend. De voorzitter van College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de heer Boele, heeft spoedige ondertekening toegezegd. Ook kleinere, maar minstens zo belangrijke partijen willen hun handtekening plaatsen.

Het initiatief krijgt hiermee vleugels en raakt steeds meer verankerd in Arnhem.

Komende vrijdag dan de opening. Iedereen is van harte welkom. De start is om 16.00 uur op het terrein van het toekomstige Stadspark Coehoorn.