Als startend talent de stad uit wordt gejaagd

Foto: Tactile Orchester ontwikkeld door KunstLAB Arnhem en Roos Meerman.

“The city is a body and a mind – a physical structure as well as a repository of ideas and information. Knowledge and creativity are resources. If the physical (and financial) parts are functional, then the flow of ideas, creativity and information are facilitated. The city is a fountain that never stops: it generates its energy from the human interactions that take place in it” – David Byrne.

Als steden stenen belangrijker vinden dan de gebruikers
Elke gemeenschap heeft creatieve ondernemers nodig, mensen die scherp waarnemen, kritisch zijn en anders denken dan wat gebruikelijk is. Het is echter een merkwaardig effect, dat als een wijk populairder wordt, juist door de aanwezigheid van ‘creatieven’ (ondernemers en kunstenaars), uitgerekend de ‘veroorzakers’ het nakijken hebben. We zijn het normaal gaan vinden dat deze groep dan naar elders verhuist, naar een andere goedkope wijk vertrekt. Ze hebben hun prijsopdrijvende werk gedaan. Tijd voor het ‘serieuze werk.’ Hierdoor verliezen steden hun creatieven, kleine en startende ondernemers die door de stijgende prijzen van woon- en werkruimten een groot deel van hun ondernemersinkomen aan vastgoed moeten besteden.
Wat echter vergeten wordt is dat na enkele jaren tussen creatieve ondernemers netwerken zijn ontstaan, samenwerkingen, die ertoe leiden dat kleinere ondernemers samen grotere opdrachten kunnen aannemen. Er heeft reeds na enkele jaren een worteling plaatsgevonden waardoor bijvoorbeeld kennisinstituten de weg naar de plek weten te vinden.
Vaak zien de plekken er snel levendig uit, maar ook na enkele jaren zijn de panden vaak niet opgeknapt. Immers de voortdurende tijdelijkheid remt elke grote investeringen in het vastgoed. En het beeld van een verveloos raamkozijn leidt al snel te het oordeel dat wat zich achter die gevel afspeelt, niet veel kan voorstellen. Het uiterlijk is voor wie niet verder kijkt bepalend voor het oordeel van een initiatief.

Coehoorn is een eenmalige kans voor Arnhem om haar creatieve potentieel tot volle wasdom te laten komen.

Wat creatieve ondernemers nodig hebben
Natuurlijk hebben veel steden initiatieven die deze opwaartse druk op kosten van woon- en werkruimten af moeten remmen. Een stad zonder creatief talent is een stad zonder karakter. En zonder karakter, hoe wil een stad dan mensen blijven aanmoedigen in hun stad te gaan wonen en werken? Willen steden louter zakelijk leven door de week en stille wijken in het weekend?
Creatief talent heeft kansen en infrastructuur nodig. Infrastructuur niet in de vorm van wegen, maar snel internet, ruimten om te werken, samenkomen, inspiratie op te doen en te experimenteren.
Het is niet simpel subsidies verstrekken. Creatieven willen geïnspireerd worden en dat is niet iets dat georganiseerd kan worden, dat een gemeente als een voorziening kan leveren. Dat ontstaat door de juiste omstandigheden. Dat is mensenwerk. Er is dus iets groters nodig om talent uit te dagen. Iets dat niet in stenen is te bouwen. Ook is een politiek klimaat nodig dat creativiteit versterkt, een culturele sfeer dat dient als bron van inspiratie.
Steden zullen steeds harder moeten strijden om creatief ondernemerschap vast te houden, en nog moeilijker, om nieuwe creatieven te verleiden naar uitgerekend hun stad te komen als nieuwe bron van vernieuwing en werkgelegenheid. Het creatieve talent krijgt steeds meer mogelijkheden om niet alleen tussen steden, maar ook tussen landen te shoppen voor de meest aantrekkelijk stad om te wonen en werken. Steden die zowel menselijk als technische connectiviteit weten te waarborgen en zorgen voor betaalbare woon- en werkruimte zullen de winnaars zijn.
Talent verjagen is niet gunstig voor de lange-termijn ontwikkeling van een stad. Het is de taak voor slimme steden om de uittocht van talent te keren.

Lees ook: De economische betekenis van Coehoorn Centraal

Deze blog is geïnspireerd door dit artikel.