Met Coehoorn op economische koers

Geen meer besproken onderwerp als ‘de economie’. Vooral sinds de start van de crisis in 2008 is het een onderwerp van zorg voor bedrijven, burgers en overheden.
Ook voor de gemeente Arnhem is economie van groot belang. De stad behoort zeker niet tot de economisch sterkste steden van ons land, maar potentie heeft het zeker. Wij blikken in de nota ‘Economische Koers Arnhem’ om te zien waar de stad naar toe wil en waar Coehoorn Centraal in de economische toekomst van de stad past.

Wat heeft de gemeente met economie van doen?
Om bedrijven en instellingen te kunnen laten floreren, speelt de gemeente een ondersteunende en faciliterende rol. De economische ontwikkeling van de stad komt vooral tot stand door de acties van ondernemers, werkgevers, consumenten en kennis- en onderwijsinstellingen. De gemeente draagt aan deze acties bij door ruimte te bieden, kansen te signaleren, samenwerking te bevorderen, te agenderen bij andere partijen en innovatieve ontwikkelingen een impuls te geven‘, aldus de nota.
De gemeente ís dus niet de economie, maar speelt daar wel een niet te verwaarlozen rol in.
In bovenstaande tekst zijn de termen ‘ruimte bieden’ en ‘innovatieve ontwikkelingen een kans geven’ voor een project als Coehoorn Centraal van groot belang. Voor een periode van 5 jaar (tot 1 september 2018) heeft Coehoorn Centraal de ruimte gekregen om te bewijzen dat zij meer is dan leegstandsbeheer, een tijdelijke broedplaats of een tijdelijk ‘hippe’ invulling van een plek wachtend op betere tijden.

Waarom Coehoorn Centraal?
In de statuten van de stichting Coehoorn Centraal is als doelstelling geformuleerd het ’tot stand brengen van een creatieve economisch zone in Arnhem’. De achterliggende waarden van dit doel zijn dan ook versterking van de lokale economie, vergroten van de zichtbaarheid van de creatieve ondernemingen in Arnhem, het door samenbrengen van ondernemingen samenwerking en ‘scale up’ te bevorderen. Daarnaast wil Coehoorn Centraal de verbindingen met de innovatieve Achterhoek versterken en onze lopende contacten met partijen in Düsseldorf verder versterken.
Coehoorn is in de strikte betekenis geen ‘broedplaats’ of ‘incubator’ omdat daarvoor (vooralsnog) de faciliteiten ontbreken zoals ondernemersbegeleiding en starterskapitaal. Toch is het van belang dat ergens in Arnhem die mogelijkheden gaan ontstaan. In de nota ontbreken beide termen.
Ook de termen ‘Achterhoek’, ‘Duitsland’ en Düsseldorf’ zijn niet in de nota te traceren. Naar onze mening zijn dit toch elementen die bij kunnen dragen aan een verdere economische ontwikkeling van Arnhem. Het zou mooi zijn als de stad dit ook zo ging zien. Coehoorn gaat hoe dan ook door op door haar ingeslagen weg.

Kan Coehoorn bijdragen aan ‘Economische Koers Arnhem’?
De nota somt een aantal speerpunten van economisch beleid op waaraan Coehoorn zeker direct of indirect een bijdrage kan leveren of reeds levert. We noemen:

 1. ‘Centrumstad aan de rivier: Investeren in een sterke verbinding met de rivier en kwaliteit van openbare ruimte en bereikbaarheid. Ruimte voor innovatief en creatief ondernemerschap in de binnenstad. Creëren van reuring en dynamiek, vastgelegd in de Arnhemse Binnenstad (2015).’
  In samenwerking tussen DTO en Buro Harro is een ontwerp gemaakt voor De Groene Golven, een plan om Coehoorn via een groene wandelzone met de Rijn te verbinden. In het hart van het gebied moet SHOWROOM ARNHEM komen.
  De gemeente heeft het plan omarmt en de eerste gelden van de provincie verkregen voor voorbereidende infrastructurele aanpassingen. Daarmee kan het gebied Coehoorn, samen met ArtEZ, Museum Arnhem en Introdans uitgroeien tot de meeste begeerlijke groene en creatieve woon- en werkgebieden van Arnhem.
 2. ‘Werken aan kansen: Begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en het creëren van werkkansen met behulp van creatieve initiatieven als jobcarving en allianties met werkgevers.’
  In het project DUKSKOEN (CC7) stelt Martijn Duk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat om een ambacht te leren, een dagritme te ontwikkelen en weer relevantie te ervaren. DUKSKOEN vervaardigt met de hand gemaakte schoenen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rheden.
 3. ‘Vitale Economie: De versterking van innovatie door stimulering van samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en creatie van een ecosysteem van kennis- en innovatieve werklocaties. Daarnaast inzetten op economische groei en ontwikkeling, met aandacht voor het faciliteren van bestaande bedrijven en de werving van nieuwe vestigers.’
  Coehoorn kan zonder overdrijving een van de ecosystemen van kennis en innovatie worden genoemd. De mix van verschillende creatieve disciplines levert een meerwaarde op die in economische mono-zones op deze wijze niet kan ontstaan. De betrokkenheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ArtEZ, Hogeschool Larenstein en de Radboud Universiteit, direct of indirect via partners zoals KunstLAB Arnhem, leggen verbindingen met het creatieve ondernemerschap. Uiteraard is het wachten op een duurzame toekomst van Coehoorn om deze kennisinstituten als vaste partners tot mede-investeerder van het project te verleiden.
 4. ‘Sm@rt Arnhem: Gericht op o.a. het delen en combineren van onze open data met bedrijven, kennisinstellingen en andere partners om zelfstandig analyses te doen, nieuwe businessmodellen te ontwikkelen en bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen.’
  De recente vestiging van Smart Achterhoek in Coehoorn Centraal (CC2) wordt de verbindingen met een van de meest innovatieve maakregio’s van Nederland verder aangehaald. Arnhem als ontwerpstad kan een grotere productiefactor gebruiken, een rol die de Achterhoek blijvend aan Arnhem en Coehoorn kan verbinden.

Versterken fysieke plekken
De nota: ‘We versterken de fysieke plekken waar groei en innovatie vanuit verschillende sectoren en bedrijven bijeenkomen en crossovers logisch worden, zoals experimenteerruimtes,  eldlabs, kweekvijvers en proeftuinen. Ambitie is dat deze kennis- en werklocaties zich via samenwerking en onderlinge verbinding doorontwikkelen tot sterke ‘ecosystemen’ voor groei en innovatie in regionaal en (inter-) nationaal perspectief. Als partners voor zulke ecosystemen zoeken we de samenwerking met bijvoorbeeld Industriepark Kleefse Waard, Arnhems Buiten, kennislocaties Hogeschool Arnhem-Nijmegen / Van Hall Larenstein en ArtEZ, Sportcentrum Papendal, Coehoorn Centraal en de Arnhemse binnenstad.’
De stad kiest dus voor versterking van Coehoorn Centraal als ‘fysieke plek waar groei en innovatie vanuit verschillende sectoren en bedrijven bijeenkomen en crossovers logisch worden, zoals experimenteerruimtes,  fieldlabs, kweekvijvers en proeftuinen.’ Daar kunnen wij alleen maar opgetogen over zijn. Hier ligt de toekomst van Coehoorn Centraal in het economische weefsel van Arnhem.

Wij tekenen ervoor!