Dat Duits leren zo leuk kan zijn

duits1 (1)‘Dat Duits leren zo leuk kan zijn.’ Wat een super initiatief van jullie!’
Een paar van de positieve reacties op de eerste (proef-) les Duitse taal en cultuur.

Op initiatief van Coehoorn Centraal en Das Lokett startte vrijdag 18 maart de eerste van een reeks lessen Duitse taal en cultuur. Op deze vrijdagnamiddag begon de in Arnhem woonachtige Duitse acteur en docent Michael Engelhardt met de eerste les. De voertaal was al meteen Duits. Nederlands werd slechts sporadisch gesproken, alleen ter ondersteuning van het leerproces. Tevens aanwezig was onze samenwerkingspartner van Garage Bilk Oliver Vaupel uit Düsseldorf. 

Übung macht den Meister
De deelnemers stellen in overleg met Michael zelf de lessen samen. Waar liggen de accenten, wat willen de deelnemers leren? Die vraag legde Michael al direct voor. In het Duits. En als je kunt, ook je behoeften (Bedürfnisse) maar meteen in het Duits formuleren. En dat lukte eigenlijk iedereen wel, natuurlijk af en toe met een beetje hulp. Spreken en luisteren in het Duits, daar wil iedereen zich op bekwamen.
Hoe voer ik een gesprek met een (zakelijke) partner in het Duits? Mag het ook in het Engels? En zo ja, op welk moment? Hoe kan ik duidelijk maken dat ik in zo’n gesprek iets niet begrijp, iets niet onder woorden kan brengen? En hoe kan ik mij het beste voorbereiden?
Engelhardt: ‘Als je tijdens een gesprek -op het juiste moment- een passend Duits gezegde weet in te voegen of een citaat van een bekende schrijver, kan het niet meer fout gaan. Duitsers waarderen kennis van zaken als cultuur, het land en haar gebruiken.
De deelnemers gaan veel oefenen, spreken en luisteren. Kortom: Oefening baart kunst of Übung macht den Meister!

Elke les staat op zich, instappen kan nog
Elke les staat op zich, dus je kunt in principe altijd instappen, al leer je het meest als je zoveel mogelijk lessen aanwezig bent. Wil je specifieke extra begeleiding ter voorbereiding van een presentatie bij een Duitse opdrachtgever, dan kan Michael je 1 op 1 begeleiden om een succes van je eerste gesprek te maken.
De leergang is bedoeld voor hen die serieus werk willen maken van Duits.
Met 9 deelnemers (en nog aanmeldingen voor het vervolg) was er een mooie ploeg. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar al mag de groep niet te groot worden. Persoonlijke aandacht is essentieel om snel vooruitgang te boeken.
In een ontspannen setting neemt Michael (Duitse uitspaak) je mee in de spreektaal en de cultuur.
Je leert snel je spreekvaardigheid verbeteren en in Duits een goed gesprek te voeren. Je zult begrip ontwikkelen voor een soms andere benadering van bepaalde onderwerpen en daar soepel op in kunnen spelen.
Rijtjes leren, naamvallen stampen, daar wordt Michael niet blij van: ‘Vergeet die naamvallen in de spreektaal. Een op de vijf Duitsers bakt er ook weinig van. Geen Duits avondjournaal zonder fouten met de naamvallen. We gaan spreken en luisteren in het Duits.’
Als je enige basiskennis hebt van de Duitse taal (niveau voortgezet onderwijs) kun je nog deelnemen. De leergang staat open voor alle belangstellenden, dus ook van buiten Coehoorn Centraal en Arnhem.

Kosten en data
Per les van 2 uur (120 minuten) geldt een richtprijs van €20,00. Deze prijs, zo is met de deelnemers afgesproken, kan nog aangepast worden als het aantal deelnemers sterk daalt. Als ondernemers onderling wordt begrepen dat de docent een redelijke beloning verdient voor de lessen en de voorbereidingen.
Ondernemers die huren bij Coehoorn Centraal krijgen €5,00 korting per les. Betaling geschiedt contant voorafgaand aan de bijeenkomst.

De lessen vinden voorlopig voor 8 maal plaats, twee-wekelijks en wisselend op de maandag en donderdag van 16:00 – 18:00 uur.

Dit zijn de data:

  • donderdag 31 maart
  • maandag 11 april
  • donderdag 21 april
  • maandag 9 mei (was 2 mei)
  • donderdag 19 mei
  • maandag 30 mei
  • donderdag 16 juni
  • maandag 27 juni

Aanmelding kan nog
Wil je alsnog deelnemen? Dan kan zonder probleem.
Meldt je snel aan via duits@coehoorncentraal.nl.

Wir sehen uns in Coehoorn!