Coehoorn moet en kan beter

coehoorn_buurtbeter_kasten
Zondag 30 augustus was de dag om de handen eens flink uit de mouwen te steken. De openbare ruimte in Coehoorn is na jaren ‚parkeerstand’ verre van optimaal. Veel daarvan betreft achterstallig onderhoud aan het wegdek, de trottoirs en ‚accessoires’ .
Hoe graag ook we voor de hele wijk daar verandering in willen brengen, het gaat helaas de krachten van ons team te boven. Toch hebben we vandaag met een aantal beperkte ingrepen het eerste signaal in de publieke ruimte afgegeven dat je in een creatieve wijk bent. En daar zal het niet bij blijven.

Kleur aan de wijk
In het afstudeeronderzoek van Emile de Jong kwam het al naar voren: de creatieve wijk Coehoorn was nog te weinig zichtbaar. Natuurlijk daar was het park, en er tegenover Stella by Starlight. Maar verder blijft de wijk steen, grauw en grijs. Meer kleur moest er komen: ‚of staan jullie onder toezicht van de gemeente?, vroeg een bewoner onlangs aan ons. De wijk kent veel ‚technische kasten’. De meesten besmeurd met tags. Voor veel bewoners een doorn in het oog. Verveloze hekken, bekladde openbare prullenbakken. Een likje verf doet wonderen.

coehoorn_buurtbeter_cc7

Groen, dat kan wel wat meer
Een stap buiten de groene oase van het Stadspark Coehoorn, en je weet weer hoe een versteende wijk er uit ziet. Met enige behoedzaamheid dus de eerste aanplant gedaan. Als de boompjes wat groter zijn, hopen wij dat deze ‘groene wand’ bezoekers komend uit het station, de Coehoornstraat inlokt. Nu al horen wij dat mensen de ‚groene route’ naar de stad, lees richting Rozet en het Bartokpark, nemen en dan bedoelen zij het oostelijke deel van Coehoorn.

coehoorn_buurtbeter_coehoornstraat

Park schuift naar het westen op
Met de aanstaande ingebruikname van het pand CC7-De Rank zal ook het park een geleidelijke uitbreiding naar dat deel van het project krijgen. Stap voor stap wordt het hitte-eiland, dat het volledig versteende schoolplein is, vergroend. Het in de zomer snikhete gebouw zal daardoor afkoelen.
Belangrijk is om de panden met het park te verbinden. Ook al is het project in drie straten verdeeld, het park lijkt bijna alle panden met elkaar te verbinden.
Vandaar vandaag de ingreep op het dakterras van CC2-Coehoorn&Co. De hoge kindervriendelijke schutting benam het uitzicht op het steeds mooier wordende park. Bovendien, hoe meer zichtverbinding, hoe meer sociale veiligheid. En het resultaat is verbluffend.

coehoorn_buurtbeter_cc2

Overbodige palen, scheve bestrating
Het viel ons op dat er soms dingen lijken te staan die om wat voor reden ook hun bestaansrecht op die plek hebben verloren. Verkeerspalen zonder verkeersborden worden nutteloze lege palen. Die hebben we verwijderd.
Scheefliggende stoeptegels is een ergernis bij veel slecht ter been zijnde bewoners. Waar het bij werkzaamheden meegenomen kon worden zijn hier en daar tegels uitgenomen en opnieuw recht teruggebracht. Vaak een kleine moeite. Voor de hele wijk de trottoirs strak trekken, laten we graag aan anderen over.

coehoorn_buurtbeter_cc3

Voorzichtig, dit is openbare ruimte
Ingrepen in de openbare ruimte zijn niet zonder risico. Ofschoon maar weinig bewoners zich actief inzetten voor die openbare ruimte, ervaren veel mensen die toch als van hun. Een moeilijk punt voor initiatiefnemers in de wijk. Flyeren om te vragen naar suggesties voor verbetering of meehelpen, blijven vrijwel altijd zonder effect. Maar een verkeerd kleurtje op een lantaarnpaal, en een procedure tegen de ‚daders’ ligt op de loer. Een herhaling van ‚het groene muurtje’ is dan ook niet uitgesloten.
Maar de bijval is groot, afgaand op voorbij lopende buurtbewoners en daarom gaan we door op de ingeslagen weg. De buurt wordt niet beter van klagen, wel van de handen uit de mouwen steken, samen je eigen leefomgeving mooier, veiliger en schoner maken.
Een wethouder zei eens in alle vertrouwelijkheid: ‘Laat mensen wat meer zelf ondernemen om hun wijk beter te maken. De meesten voelen echt wel wat kan en niet kan. Zo hoort het te functioneren. Buurtverenigingen vragen mij als wethouder regelmatig om toestemming om iets te doen op straat. Dan zeg ik steevast, als je je gezond verstand gebruikt, kom ik wel kijken als het klaar is.’

coehoorn_buurtbeter_verkeersbord