Coehoorn Centraal onderdeel Rijnboog-project

rijnboogkrant

Het kan vreemd lopen. De tijden maken het kansrijke kansloos en het kansloos geachte kansrijk. 
En zo vergaat dat ook een project als Rijnboog. Een project voor noodzakelijke vernieuwing van het zuidelijke stadshart dat door de oorlogshandelingen van WO2 en ook niet altijd zorgvuldige stedelijk beleid aan grondige herziening toe is.

Inmiddels kent het project een lange en turbulente geschiedenis. Er is veel geld geïnvesteerd in niet gerealiseerde plannen, veel tijd besteed aan ontwerpen en besluitvorming, maar het resultaat is vooralsnog beperkt.

Toch gebeuren er onverwacht kleine wonderen: het nieuwe pand Rozet is aan alle kanten omarmd als een verrijking van Rijnboog, nou eigenlijk van heel Arnhem. De Volkskrant besteedde twee volle pagina’s aan het pand. Het wordt als baanbrekende architectuur beschouwd. Maar ook het nieuwe hotel Holiday Inn naast Rozet heeft Rijnboog nieuw leven ingeblazen. Rozet heeft ook het grootste dakterras uit de wijde omgeving en het fraaie restaurant Momento.
Als dan ook nog ‘burgers’ vanuit Departement Tijdelijke Ordening met een Veluwe in de binnenstad aan de gang gaan, ontstaat een plek, het Bartokpark, die je vooraf niet kunt bedenken.

Dan schenkt het 100-jarige Burgers’ Zoo het Feestaardvarken aan de stad en de maker Floretijn Hofman kiest het Bartokpark als ligplaats, is het prachtige resultaat compleet. Duizenden hebben zich reeds vergaapt aan Rozet en het Feestaardvarken.

En nu komt Coehoorn Centraal. Wederom een ’toevalsproject’ van een aantal burgers, maar dan op wat grotere schaal dan gebruikelijk. Zodanig dat initiatiefnemers van vergelijkbare burgerinitiatieven in Berlijn overwegen naar Arnhem te komen om Coehoorn Centraal met eigen ogen te zien. Immers, een project met een groot openbaar terrein en zeker 7 grotere panden is zelfs in het Mekka van burgerinitiatieven nog niet eerder vertoond. Ze hebben gevraagd om de website ook snel in het Engels te kunnen lezen om aansluiting te houden bij ons project. Duits vonden ze minder relevant, zo gaven zij aan.

Met het uitbrengen van de nieuwste uitgave van de Rijnboogkrant is Coehoorn Centraal nu een officieel onderdeel van het stedenbouwkundige project Rijnboog. Een gebied met een enorme potentie die langs ongebruikelijk wegen, met minder kosten en met een langere termijn stap voor stap toch tot ontwikkeling wordt gebracht.

De Rijnboogkrant (pdf)