Coehoorn: wat behoort er toe (en wat niet)?

Coehoorn_project600
Een overzicht van wat toe het project ‘Coehoorn Centraal’ behoort

Het gebied is niet heel Coehoorn
Het Coehoorngebied loopt als wijk vanaf het Nieuwe Plein aan de oostzijde tot aan het Museum voor Moderne Kunst aan de westzijde. Een wijk met een zeer gevarieerde opbouw en kwaliteit.
Als we spreken van het project ‘Coehoorn Centraal’ wordt daarmee echter maar een deel van het hele Coehoorngebied bedoeld.
Het gebied wordt begrensd door het Stationsplein, de Bergstraat, de Oude Kraan en het Nieuwe Plein. Daarbinnen gaat het om een aantal panden en een groot stuk openbaar terrein.

Niet alle panden zijn onderdeel van het project
De panden staan boven op de foto in groen aangegeven. Het gaat daarbij om een deel van twee kantoren aan het Nieuwe Plein, het kantoor (voorheen appartementen) aan de Bergstraat, het inmiddels vrijgekomen pand van de SKAR, de RANK, evangelische school (nog voor onbepaalde tijd in gebruik als school), het kleine pand aan de Coehoornstraat 30-33 en als laatste het grote Coerhoornpand, waar nog tot augustus de Volksuniversiteit is gevestigd.

Plannen vergen inspraak, dromen participatie
Over de plannen kunnen we kort zijn: die zijn er niet. Althans geen concrete, en dat hoort ook zo.
We willen mét de bewoners en de ondernemers uit de wijk en de toekomstig gebruikers van de beschikbare (kantoor-) ruimten invulling geven aan een revitalisering van de wijk. Als onze plannen al vast zouden liggen, zou er geen ruimte meer zijn voor een eigen invulling door de wijk zelf. Plannen vergen inspraak, dromen participatie.
Wel hebben de initiatiefnemers een droom: een levendige wijk, waar geëxperimenteerd wordt op meerdere vlakken.
Waar (jong) ondernemerschap de kans krijgt om te starten en door te groeien. Waar creatieve beroepen in contact komen met grote bedrijven. Waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en samen werken aan nieuwe producten en diensten.
Maar ook een wijk waar de bewoners elkaar en de nieuwe ondernemers elkaar in ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. Daarvoor moet het huidige terrein van de voormalige Eusebiuskerk omgetoverd worden naar een groene zone in het hartje van de stad. Kinderen moeten de ruimte krijgen om te ontdekken, te spelen, te maken.

De gemeente doet mee
De gemeente doet een stapje terug in dit deel van de stad. De invulling van de wijk wordt overgelaten aan de initiatiefnemers en de wijk. Daarvoor moet er een deugdelijke stichting (of vereniging) worden opgericht die zorgt voor een goede betrokkenheid van alle in het gebied actieve partijen. We zijn immers niet zomaar met iets bezig.
De aanpak is verwoord in een nota die binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De gemeente zal niet de grote afwezige worden. Zij zal als partner samen met de op te richting stichting ook haar eigen verantwoordelijkheid blijven nemen. Als er problemen zijn komt de politie nog gewoon langs en ook het vuil blijft gewoon opgehaald worden.

Informatie aan bewoners komt spoedig
Inmiddels hebben al veel bewoners op internet of in de krant kunnen lezen dat er iets bijzonders staat te gebeuren in de wijk. Toch zijn de bewoners nog niet door de initiatiefnemers benaderd. Reden daarvoor is dat het project nog zo vaag was, dat bewoners meer vragen konden stellen dat de initiatiefnemers konden beantwoorden. Dat is nu anders. Als de organisatie deze week het ‘projectpand’ aan de Coehoornstraat gaan betrekken wordt het tijd voor contact met de bewoners, voor kennismaking en informatie over het uitdagende project.
Binnenkort meer hierover op deze website, Facebook en Twitter.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*