Laatste maanden volledige Coehoornpark

Het Coehoornpark in haar volle glorie ©️

De voorbereidingen voor sloop- en bouwactiviteiten in Coehoorn zijn in volle gang. Het vooruitzicht dat het Coehoornpark in haar huidige vorm haar laatste jaar beleeft, doet nu al sommigen verdriet. Dat geldt zeker voor Diana van Zwol, bewoonster van de Du-Soleilflat.
Op de website ‘In de buurt’ laat ze weten veel van haar uren te hebben doorgebracht in het park. Diana heeft eigenlijk maar weinig geluierd in het park, altijd was ze als vrijwilligster van het eerste uur erbij om het park bij te houden. Samen met nog enkele andere vrijwilligers en de steun van parkregisseur Willem Jakobs heeft het park haar huidige weelderige en informele vorm gekregen.

Lees verder het interview

Dat het park tijdens de bouwactiviteiten in zijn geheel dicht gaat, zoals in bepaalde media gemeld wordt, is niet juist. Coehoorn Centraal heeft in haar periodiek overleg met de gemeente gepleit voor een gefaseerde buitengebruikstelling van het park. Hierbij worden delen van het park wisselend, want afhankelijk van waar gebouwd wordt, gebruikt voor bouwverkeer en opslag van materialen.

De gemeente heeft toegezegd samen met de gebruikers van het park naar mogelijkheden hiervoor te zoeken. Ook de wethouder sprak naar ons toe de wens uit dat het park, in welke omvang dan ook, ook tijdens de bouwactiviteiten een deel van haar functie kan behouden. Dat zal nog een hele puzzel worden omdat er drie bouwlokaties aan / in het park zijn, die los van elkaar ontwikkeld gaan worden. Dat maakt planning niet eenvoudig.

Na de bouwactiviteiten, die naar verwachting 3-5 jaar zullen duren, zal het park terugkomen en daarbij een geheel nieuw aanzien krijgen.
Nog maar even een paar maanden genieten van dit Coehoornparadijsje.