Gebouw De Rank ontruimd

‘Het gezicht’ van CC7, de voormalige Rank ©️

De eerste tastbare voorbereiding voor een nieuwe toekomst van het Coehoorngebied is de ontruiming van pand CC7 in de Coehoornstraat 60.
Op 1 september moet het pand leeg aan de gemeente worden opgeleverd. Het pand valt vanaf dat moment niet meer onder de verantwoordelijkheid van Coehoorn Centraal.

Het pand kwam door het vertrek van de basisschool De Rank in de loop van het project beschikbaar voor ondernemers uit de creatieve sector.

Reden voor de ontruiming is de voorgenomen sloop van het pand. Het zal plaatsmaken voor de nu in voorbereiding zijnde nieuwbouw. Op deze lokatie zal naar verwachting in opdracht van stichting Coehoorn Centraal een geheel nieuw pand verrijzen.
Hierin zal 1.100 m2 werkruimten worden gerealiseerd voor ondernemers in de creatieve sector. Boven de eerste twee bouwlagen werkruimten, zullen in 3 bouwlagen appartementen in de sociale sector worden gerealiseerd.
In een later stadium zullen we uitgebreider terugkomen op deze nieuwbouw.

De ondernemers uit CC7 zijn deels verhuisd naar CC3 en een deel heeft elders een alternatieve ruimte kunnen vinden.

De sloop van CC7 en daarmee de start van de bouwwerkzaamheden in het gebied worden begin 2021 verwacht.