Collectief bouwen in Coehoorn

CPO Cohousing Arnhem is gekozen als winnende partij voor het bouwen aan de oostrand van het Coehoornpark. Dit maakte de gemeente 29 juni jl. via haar website bekend.

Samen bouwen aan wonen. Daarvoor staat de afkorting ‘CPO’, collectief particulier opdrachtgeverschap. Anders dan bij ’traditionele bouw’, is het niet een projectontwikkelaar of een woningcorporatie die een woningcomplex laat bouwen, maar een groep van gelijkgestemde toekomstige bewoners. Daarbij formeert zich een groep die samen een eigen appartement binnen een gezamenlijk complex of gebouw willen realiseren.

In Arnhem is bouwen in CPO vooralsnog schaars. Elders, vooral bij onze oosterburen, is al veel ervaring opgedaan. In Berlijn bijvoorbeeld heeft een enorme CPO-groep zelfs een complex van 450 appartementen gerealiseerd, ondergebracht in 14 woongebouwen. Het is daarmee het omvangrijkste CPO-project van Duitsland.

CPO Möckernkiez in Berlijn, met maar liefst 450 appartementen de grootste CPO van Duitsland.

Het was een nadrukkelijke wens van Coehoorn Centraal om te komen tot een CPO in Coehoorn. Hiermee zouden lokale groepen de kans krijgen in hun eigen stad te bouwen, dit in tegenstelling tot het bouwen van appartementen door een projectontwikkelaar.

De gemeente riep belangstellenden op om zich te melden. Belangrijk was daarbij dat het ‘echte’ CPO-groepen betrof, dus dat eerst de groep geformeerd is, voordat een plan wordt gemaakt. Er meldden zich zes kandidaten. Een ervan was een CPO-groep dat al lang vóór de uitvraag van de gemeente bestond.

In een speciale gemeentelijke commissie van experts hebben alle groepen hun plannen gepresenteerd. Stichting Coehoorn Centraal was geen onderdeel van deze commissie, maar heeft wel een deeladvies mogen uitbrengen over de vraag, welke plannen het beste passen bij het gewenste ‘DNA’ van het gebied en project.

Uiteindelijk heeft CPO Cohousing Arnhem gewonnen. De selectiecommissie achtte de plannen van dit collectief kwalitatief het beste en het meest haalbaar.

De CPO-kavel ligt aan het toekomstige park in Coehoorn en is ongeveer 850 m² groot. Het toekomstige appartementencomplex heeft minimaal vijf en maximaal zeven bouwlagen. De begane grond van het gebouw biedt ruimte aan een mix van wonen en creatieve bedrijvigheid. Dit sluit aan bij het DNA van Coehoorn Creatieve Wijk. Naar verwachting kan het totale complex 20-40 wooneenheden omvatten, uiteraard afhankelijk van de eigen invulling*.

Bericht in het Algemeen Dagblad

*Bron: arnhem.nl