Ondernemers Coehoorn groeien flink

Een recente inventarisatie onder in Coehoorn gevestigde ondernemers laat zien dat ze groeien, zowel in omzet als in aantal medewerkers. En dat is goed nieuws voor een project dat broedplaats wil zijn voor (startende) creatieve ondernemers.

Onder de respondenten is het aantal ondernemingen met een omzet van rond de €100.000 sinds de vorige inventarisatie van 2015/2016 verdubbeld.
Het aantal ondernemingen dat aangeeft meer medewerkers dan 3 jaar geleden te hebben bedraagt maar liefst 50%. Een kleine 5% geeft aan minder medewerkers dan in 2015/2016 te hebben.

Coehoorn blijkt een mix te zijn van ‘ervaren’ ondernemers, die al enige tijd bestaan, en beginnende ondernemers. Zo kunnen de eersten model staan voor de laatstgenoemde groep. Ruim 50% zegt langer dan 6 jaar te bestaan. De andere kleine 50% is tussen de 1 en 5 jaar als ondernemer actief.

Natuurlijk waren we geïnteresseerd in hoe de ondernemers over hun keuze denken om zich in Coehoorn te vestigen. Maar liefst 46% geeft die keuze een 10. De andere respondenten gaven een 9 of een 8 als waardering voor hun eerder gemaakte keuze. Onder de 8 waren geen respondenten.

We zijn heel blij met deze positieve resultaten. Coehoorn voorziet in een behoefte en boekt daarbij goede resultaten.