Raad steunt gebiedsvisie Coehoorn

De uitslag van de stemming gebiedsvisie Coehoorn Arnhem ©️

Dinsdagavond 27 februari heeft de gemeenteraad met 37 voor en 1 stem tegen (PVV) ingestemd met de gebiedsvisie Coehoorn.

In vier gesprekronden is de afgelopen weken gesproken over de gebiedsvisie van Coehoorn noordoost, het gebied waarin ons project zich afspeelt.
De eerste ronde was een rondetafelgesprek met een delegatie van de raad en belanghebbenden zoals bewoners en Coehoorn Centraal. Daarna volgden twee ronden van de raad met de wethouder.

Dinsdagavond (gisteren) vond de definitieve stemming plaats waarbij de gebiedsvisie vrijwel unaniem werd aangenomen. De enige tegenstemmer PVV vond dat ‘het troetelkindje van dit college’, de creatieven, te veel de boventoon voeren in dit plan’.Bij de vaststelling werd nog een aantal moties ingebrachten aangenomen:

Tevens had het college een eventueel overschot op de gebiedsexploitatie van dit project willen overhevelen naar het herstel van de Bergstraat. Daar was de raad het niet mee eens. Het zou het Coehoornproject onnodig belasten en de prikkel om hoger te bouwen vergroten. Daarbij komt nog dat het opknappen van Bergstraat uit andere begrotingen behoort te komen. Een motie van GroenLinks om het eventuele overschot over te hevelen naar de het opknappen van de Bergstraat haalde het niet.

De raad benadrukte nogmaals dat het van groot belang is om tijdens en na de ombouw van het gebied het beschikbare werkoppervlak voor Coehoorn-ondernemers zoveel mogelijk intact blijft. In beleidstaal ‘behoud van massa’.

Samen werken we gestaag verder aan een creatieve en leefbare wijk, voor ondernemers en buurtbewoners.

Alle documenten m.b.t. de gebiedsvisie Coehoorn.