Verbazing over de verbazing

Onze reactie op het artikel in De Gelderlander

Vandaag heeft De Gelderlander een artikel geplaatst over de ontwikkelingen in Coehoorn.
De gemeente reageerde hierin met ‘verbazing’.
Hier onze reactie.

Het bestuur van Coehoorn heeft vandaag via de Gelderlander kennis genomen van het standpunt van de gemeente.

Wij herkennen ons niet in het verloop van het proces zoals dat door de woordvoerder van de gemeente is geschetst.

De gemeente, bij monde van de ambtenaren met wie wij aan tafel zaten, kon ons geen overtuigende en ‘politiek of juridische afdwingbaar’ commitment geven over de ontwikkeling van het Coehoorn gebied.

Uit uitspraken van de ambtenaren en de schetsen die wij te zien kregen van de invulling van het Coehoorn park, konden wij niet anders concluderen dan dat de interpretatie van de raadsbrief (d.d. 3 oktober 2017) door de ambtenaren en de stichting op onderdelen diametraal tegenover elkaar staat. Dat bevestigde onze zorg dat het op die wijze onmogelijk is was om het DNA van het project te behouden, laat staan te versterken.

Ook verschilden de ambtenaren van de gemeente en de stichting van basishouding tijdens de gesprekken.
Daar waar Coehoorn staat voor visie, ambitie, ondernemerschap, innovatie, en gezamenlijkheid staat, ervoer de stichting vaak het tegenovergestelde op het stadskantoor. Op die wijze was het voor de stichting niet langer op te brengen om te moeten strijden tegen een groot gemeentelijk apparaat waarbij diensten onderling vaak ook nog tegengestelde belangen hebben.

bestuur van Coehoorn Centraal