De buitenlui van Coehoorn Centraal

Op 9 en 10 september staan ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ centraal in de Open Monumentendag 2017.
Op zondag 10 september is Coehoorn Centraal een van de deelnemende locaties.

Dat vergt enige uitleg. Want is Coehoorn Centraal na 4 jaar nu al een ‘monument’? Nee, maar Coehoorn Centraal past wel mooi in het thema van dit jaar.

De organisatie van OMD schrijft hier ondermeer over:
Buitenlui, in tegenstelling tot de burger en de boer in het verleden, konden geen aanspraak maken op bescherming. Ze waren daardoor vogelvrij. Tegelijk bood dit risicovolle leven zonder rechten en bescherming hen ook een zekere vrijheid en autonomie. Buitenlui in de oude betekenis van het woord kennen we niet meer.
Niettemin willen we voor Open Monumentendag 2017 het woord geven aan de buitenlui van nu: organisaties en gemeenschappen die op diverse manieren een autonome plek hebben gevonden. Door bijvoorbeeld een vrijstaat op te richten, een andere (culturele) economie te ontwikkelen, letterlijk een creatieve vrij-ruimte te zoeken, tussen woonwijk en natuur, of een plek waar kunstenaars in een door hen zelf ontwikkelde sociale omgeving wonen. Vaak een broedplaats genoemd. Vanwaar deze keuze? Wat betekent autonomie voor hen? Is autonomie te verenigen met sociale betrokkenheid en maatschappelijke betekenis? Deze vragen zullen aan de orde komen in een gesprek tussen vertegenwoordigers van Vrijstaat Thialf, Coehoorn Centraal, Locatie Spatie, De Buitenplaats en de gastheer van dit forum: Kunstwerkplaats Schuytgraaf, dat zijn laatste jaar op deze locatie beleeft zoals het nu lijkt.

Presentaties en rondleidingen door Coehoorn vinden plaats tussen zondag 10 september tussen 13.00 – 15.00 uur.

De editie van Open Monumentendag heeft een kritische ondertoon. Wie daarover meer wil lezen bezoekt de website Frontlinie.

Een paar van de uitspraken op deze website:

‚Burger-stadmakers‘ moeten geen onderdeel worden van een ‘stedelijk beleid van ‘bevolkings-politiek en georkestreerde verdringing‘.

‚Creatieven worden gebruikt om migranten en de overtollige restanten van de arbeidersklasse verder weg te duwen om zo ruimte te genereren voor het uitdijende stadscentrum en de blanke tweeverdieners.’

‘De creatieve klasse, zelf half slaapwandelend, gidst de
maatschappij richting een griezelige nachtwakerstaat, waarin de regering haar taken afgeknot heeft tot het aansteken van de straatlantaarns.
Of kunnen kunstenaars dat ook goedkoper doen?’

De stadmakers van Coehoorn Centraal zijn gewaarschuwd

Kritisch debat tijdens Open Monumentendag Arnhem
Tijdens Open Monumentendag, waarvan het thema dit keer ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’, zal op kritische wijze worden stilgestaan bij de rol en betekenis van burgers en buitenlui op de processen in de stad. Daarbij zijn partijen aanwezig die nadrukkelijk betrokken zijn bij projecten die op enigerlei wijze, bedoeld of onbedoeld, bijdragen aan vormen van ‘gentrification’, verhipping en verdringing.

  • Zo zal stil worden gestaan bij het begrip ‘broedplaatsen’. Moet je daar wel van spreken? Wat is de betekenis ervan, welk publiek wordt er door aangetrokken en wie zijn ‘de buren’ van het project?
  • Wat is de relatie van dit soort ‘plekken’ en projecten met de lokale overheid, gezien over een langere periode?
  • Wat is de rol en betekenis van begrippen ‘autonomie’ of ‘gevoel van onafhankelijkheid’, ‘precairen’ en ‘gebiedsverkenners’?

Het debat wordt geleid door dr. M.K. (Marga) van Mechelen.  (Universiteit van Amsterdam).

Waar en wanneer?
Het debat vindt plaats op zaterdag 9 september as. en start om 15.00 uur. Toegang is gratis.
De lokatie is Kunstwerkplaats Schuytplaats te Arnhem-Zuid (kaart).

Downloadt de programma-brochure.

Programma
De Open Monumentendag vindt plaats van vrijdag 8 t/m zondag 10 september.
Vrijdag: Interview en debat over rechten en plichten van de burger.
Zaterdag: Openstelling diverse locaties door Arnhem.
Zondag: Openstelling diverse locaties door Arnhem en presentaties en rondleiding Coehoorn Centraal.
De presentaties en rondleidingen door Coehoorn vinden plaats tussen 13.00 – 15.00 uur.