Van Hall Larenstein onderzoekt plein achter CC7

plein-cc7Foto: Het versteende plein achter CC7, te heet in de zomer, slecht waterafvoerend bij stevige regenbui

Studenten van Van Hall Larenstein hebben de mogelijkheden onderzocht voor een klimaat adaptieve kantoortuin achter CC7 en kwamen met heldere aanbevelingen.

De ’Coehoorn Climaatadaptieve Cantoortuin’
Studenten Management Buitenruimte van Hogeschool van Hall Larenstein onderzochten voor de landschapsarchitecten van Le Far West de realisatie van de ’Coehoorn Climaatadaptieve Cantoortuin’. De studenten hebben innovatieve oplossingen gevonden om deze tuin gezamenlijk met lokale ondernemers en minimale middelen in korte tijd te realiseren. De ’Coehoorn Climaatadaptieve Cantoortuin’ wil bijdragen aan het oplossen van de waterproblematiek tijdens piekbuien, het oplossen van stedelijke (toekomstige) hittestress en het zichtbaar maken van de manier waarop je dat kan doen. Daarnaast wil het ook buiten werken en bewegen van ondernemers en bewoners van Coehoorn faciliteren.
Het onderzoek van de studenten spitste zich toe op de thema’s blauw (water), groen (beplanting), grijs (materialen) en aanpak.

Plein achter CC7 kan stevige regenbui niet verwerken
In een klimaat adaptieve tuin wordt geen regenwater afgevoerd via de riolering. De studenten hebben daarom berekend hoeveel water bij piekbelasting op omliggende gebouwen terechtkomt en hoeveel water de tuin zou kunnen opvangen. Tijdens een piekbui komt er op het plein 27.7 m3 water terecht. In de huidige situatie waar alles verhard is moet er nog 18m3 wordt afgevoerd. Dit kan bereikt worden door middel van het toepassen van andere verhardingsmogelijkheden zoals half-verharding, waardoor het hemelwater kan infiltreren in de bodem en zo het grondwater kan aanvullen. Ook kan dit bereikt worden door het aanleggen van verdiepte waterbakken, vijvers of een wadi. Tevens kunnen er opvangbakken met aanwezige materialen (stoeptegels) gerealiseerd worden. Water kan ook op vele manieren de tuin aantrekkelijk maken voor ontmoeting. Het geluid van water uit een fontein of waterval werkt rustgevend en zorgt voor een echte ontmoetingsplek. Ook kan water ingezet worden om te verkoelen.

Berlijnse tuin model voor onderzoek
Beplanting kan op vele manieren bijdragen aan een aangename ontmoeting: in de tuin kunnen moestuintjes een plaats krijgen en kunnen planten worden geruild zoals ook in het referentiegebied Prinzessinnengarten in Berlijn gebeurt. Deze tuin is voor ons een grote inspiratiebron geweest. Beplanting kan ook het klimaat in de tuin aangenamer maken: bomen kunnen schaduw geven en beplanting geeft door verdamping verkoeling. Door naaldbomen en andere groenblijvende planten te gebruiken kan groen ook helpen fijnstof uit de lucht te filteren.

En nu verder met de ideeën
Met informatie over bodemsamenstelling, kosteloze bodemverbeteringsmethoden, regenwater berekeningen en ontwikkelingsconcepten en strategieën hebben de studenten verschillende ideeën en oplossingen aangedragen die ervoor kunnen zorgen dat het voormalige schoolplein een klimaat adaptieve kantoortuin kan worden met behulp van de ondernemers. Dit kan gerealiseerd worden met behulp van verschillende plantsoorten en recyclen van materialen. Door de samenwerking van veel verschillende partijen willen we de tuin realiseren doormiddel van een wedstrijd/bouw-dag.

Nu aan Coehoorn Centraal om deze waardevolle ideeën samen met Le Far West om te zetten in een fijn groen en duurzaam plein achter CC7 en daarmee een nieuw deel toe te voegen aan het inmiddels geliefde Coehoornpark.

De studenten: ‘Tot slot willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit project en hopen op een goede samenwerking tussen alle partijen.’


Presentatie Coehoorn Centraal from Inge Wallerbos