Right to bid, right to challenge

Op 18 november organiseert de gemeente Arnhem de vijfde in een rij van zes bijeenkomsten over Right to Challenge. De deelnemers gaan dit keer leren van twee workshops kort achter elkaar: één Right to Challenge vanuit de WMO en één vastgoed-casus, Right to Bit.
Daarvoor heeft de gemeente Coehoorn (CC2) uitgekozen als locatie.

De Right to Challenge en de Right to Bid zijn nieuwe wetten die het voor (groepen van) burger mogelijk maken om bepaalde overheidstaken over te nemen (RtC) of gemeentelijk vastgoed tegen aangepaste tarieven te huren of te kopen (RtB). Hiermee wordt de dominante regelgeving dat ook maatschappelijke initiatieven zich als marktpartijen moeten gedragen, gematigd. Voor Coehoorn Centraal een optie om verder te bestuderen.
In het komende tijd zullen wij met betrokken partijen nadenken over Coehoorn na 2018: een levendige wijk, creatief, veilig en aantrekkelijk om te wonen en werken. De basis met Coehoorn Centraal is gelegd.

In het kort zijn dit de drie onderdelen van de nieuwe wetgeving (bron):

Right to Bid
Dit houdt in dat een gemeenschap het recht heeft om een bod te doen op een gebouw of een stuk land dat een bepaalde waarde heeft voor de gemeenschap, zoals een café, een buurthuis, een park of een supermarkt, als deze op de markt komt.
 

Community Asset Transfer
Dit houdt in dat het mogelijk is voor overheden om het beheer of management van een gebouw of dienst over te dragen aan de gemeenschap, voor minder dan de marktwaarde.
 

Right to Challenge
Dit houdt in dat een gemeenschap het recht heeft om aan te geven dat zij bepaalde publieke taken over willen nemen. Zij kunnen dan, naast andere aanbieders, ook een aanbod doen.

Voorafgaand aan de workshops krijgen we een inleiding van Gert Boeve, de strategisch adviseur van de gemeente Arnhem over buurtrechten en een toelichting op het pand waar we zitten, een pand waarbij bewoners initiatief namen om het in eigen beheer te krijgen.

Locatie: de Boardroom van Coehoorn & Co, Bergstraat 33, Arnhem

Omdat de ruimte beperkt is, moet je je wel eerst aanmelden.