Coehoorn moet beter, maar kan het ook?

coehoorn_buurtbeter_coehoornstraatFoto: Teamleden van Coehoorn Centraal planten 5 kleine boompjes

Zondag 30 augustus was het zover, na veelvuldige aansporingen om wat aan de zichtbaarheid van het project te doen, vatte een groep vrijwilligers de koe bij de hoorn. Met kleine ingrepen in de openbare ruimte moest de wijk meer kleur krijgen. Een inwoner verzuchte na een bewonersvergadering: ‚Wanneer zie ik nu eens dat ik in een creatieve wijk woon? Of staan jullie onder toezicht van de gemeente?’

Kleur en groen
Op een warme en zonnige dag togen de vrijwillers gewapend met schop en kwast de wijk in. Wat kon meer kleur hebben, wat meer groen? Daarbij werden vooral de onder de graffiti zittende objecten, voor veel omwonenden een doorn in het oog, aangepakt. Na eerst enkele voorzieningenkasten en lantaarnpalen te hebben schoongemaakt, kwam de kwast te voorschijn. Met frisse maar toch ingetogen kleuren, verdween de graffiti achter een nieuwe laag.
Op de driesprong van de Coehoornstraat en Korte Coehoornstraat werd een vijftal boompjes gepland. Scheve verkeersborden rechtgezet, lege (ook scheefstaande palen) verwijderd en opgeslagen.
Zover, zo goed.

Boompjes verwijderd
Helaas duurde het groene genoegen maar even. Na een week werden de boompjes door de gemeente verwijderd. De medewerker van Stella by Starlight, die de verwijdering zag gebeuren, werd vermanend toegesproken: ‚Zulke zaken doe je in overleg met ons.’
De stichting Coehoorn Centraal en de gemeente Arnhem zaten vrijdag jl. bij elkaar om het voorval te bespreken. Wat had de stichting, onder welke verantwoordelijkheid de actie ‘Buurt Beter’ valt, nu precies verkeerd gedaan? En hoe moest het in de toekomst dan wel?
Namens de stichting sprak bestuurslid en mede-initiatiefnemer van Coehoorn Centraal, Peter Groot, zijn verbazing uit over de formele gang van zaken rond het voorval. Wat was de reden?
De vertegenwoordigers van de gemeente gaven aan dat dergelijke ingrepen in de openbare ruimte niet zonder overleg vooraf kunnen plaatsvinden. Bovendien kunnen op de plek waar de aanplant plaatsvond kabels liggen. Wortels zouden bij het verder groeien de eventuele kabels kunnen beschadigen. Vanuit Coehoorn vroeg Peter Groot of er dan geen mogelijkheden zijn om op andere wijze op die grijze versteende plek groen te realiseren. De gemeente liet daarop weten dat er mogelijk bakken met grond kunnen worden geplaatst waarin Coehoorn Centraal dan weer haar groen kan planten.

coehoorn_boompjes_verwijderd
Foto: Dezelfde plek in haar ‚oude luister’ hersteld

Fietsennietjes: toch wel
Het Stadspark Coehoorn en Stella by Starlight trekken veel fietsende bezoekers. Daaronder veel studenten. Een jaar geleden strandde een verzoek van Coehoorn Centraal aan de gemeente om ‚fietsennietjes’ te plaatsen, zodat de bezoekers hun fietsen veilig vast kunnen zetten.
Maar het gesprek van afgelopen vrijdag lijkt daarin verandering te brengen en de gemeente gaat kijken of deze alsnog kunnen worden geplaatst.
Een andere wens is om het sterk verwaarloosde plantsoentje in de Coehoornstraat (tegen het pand CC3-De Coehoorn) aan te pakken. Coehoorn Centraal wil samen met eetgelegenheid ‚MeeM’ dit groen verbeteren en in ruil daarvoor een klein mooi weer terrasje plaatsen. De aanloop in de straat kan worden vergroot als het beeld van de Coehoornstraat vanuit de zuiduitgang van het nieuwe station wordt verlevendigd. Vooropgesteld dat de betreffende horeca-ondernemer een terrasvergunning heeft, gaat de gemeente deze mogelijkheid onderzoeken.

Wat mag een burger wel en wat niet?
Het ‚boompjes-voorval’ geeft na het ‚groene muurtje’ aan hoe krap de marges zijn voor burgers om ook maar de geringste aanpassingen in de openbare ruimte te doen. Zelfs als een bepaald gebied bij raadsbesluit het stempel ‚creatief’ heeft meegekregen.
Het blijft zoeken naar een nieuwe balans tussen overheid en burger. Een balans die niet alleen aan regelgeving en het onoverzichtelijke systeem dat we hebben gecreëerd raakt, maar ook aan houding, verantwoordelijkheid, tolerantie voor het afwijkende van burgers en overheid.
In goed overleg, maar met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid, zal de weg verder moeten worden verkend. Coehoorn Centraal zal die mogelijkheden blijven zoeken. Het gebied is niet voor niets ‚vrijgegeven’. Coehoorn blijft een experiment om nieuwe wegen in te slaan om dit deel van Arnhem meer te laten leven.