Eerste ideeën voor #dedoorbraak: wat vindt jij?

coehoorn_dedoorbraak

Foto: Suzanne Nagtegaal licht de ideeën uit haar groep ‘kas op CC1’ toe.

Vrijdag 31 oktober kwamen ze bijeen om stappen te maken voor een duurzamer Coehoorn. Het was een eerste verkenning van waar we aan kunnen denken als we het project qua energie duurzamer willen maken.
Deze voorbereidingen moeten uitmonden in de de Dag van de Doorbraak op maandag 1 december as.

De kern van de uitdaging
De Doorbraak is een initiatief van de provincie Gelderland in nauwe samenwerking met Expeditie Coehoorn/gemeente Arnhem en de stichting Coehoorn Centraal. Daarnaast zijn er bedrijven en andere belangstellenden aangehaakt die ideeën hebben over hoe we dit doel kunnen bereiken. Kernvraagstuk is: hoe kun je gebouwen die formeel nog voor 4 jaar voor dit project in gebruik zijn energetisch duurzaam maken. Technisch zijn er inmiddels voldoende middelen om panden te verduurzamen. Maar alles kost geld. En een investering moet worden terugverdiend. Hoe doe je dan binnen 4 jaar?
Een van de mogelijkheden is om niet alleen het project Coehoorn Centraal maar ook de omgeving er van mee te laten profiteren. Er zijn twee richtingen in verduurzaming: besparing van energiebehoefte (veelal door isolatiemaatregelen of slimmer gebruik). De andere richting is een duurzame wijze van opwekking. Vooral maatregelen in de laatste categorie zijn deelbaar met de omgeving. Daarbij kan de terugverdientijd dus na beëindiging van het project doorlopen bij andere partijen in de wijk.
Kernwoord is samenwerking. Alle relevante partijen zetten hun schouders onder het gemeenschappelijke belang: een groot experiment om een tijdelijk project te verduurzamen. Wie wil daar niet voor gaan?

Vier denkrichtingen
We hebben vier denkrichtingen, geen sluitende concepten, maar een aanzet tot nieuwe ideeën waarbij de denkrichtingen slecht startpunten zijn.

POLL

Wij vragen jou welke opties jij als relevant of kansrijk vindt. Je kunt per uitdaging 1 optie aanvinken.
En wil je meehelpen om een van de opties waar te maken, laat het ons dan even weten. We heten je dan graag welkom in ons Doorbraak Team!

GEEF JE MENING…